Interests

พูดอังกฤษสําเนียง British กับครู Rosie

อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียง British ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา เชื่อว่าใครหลายๆคนมีโอกาสที่จะต้องติดต่อ คุยงาน กับชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงต้องเข้าร่วมประชุม นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ใครๆก็อยากที่จะพูดให้สำเนียงเป๊ะ เป็นที่ประทับใจ คอร์ส “พูดอังกฤษสําเนียง British กับครู Rosie” ได้รวบรวมเทคนิคการออกเสียง การเชื่อมเสียง ฉบับเจ้าของภาษามาเองให้ทุกคนให้ฝึกพูดได้อย่างมั่นใจ โดยเนื้อหาในคอร์สเริ่มตั้งแต่ - การใช้ Small talk เริ่มต้นบทสนทนา - เทคนิคการแสดงความคิดเห็น  - การปฏิเสธการขัดจังหวะแบบสุภาพ  - การโทรและการรับโทรศัพท์  - การเจรจาต่อรองเมื่อมีปัญหา  - กิริยาวลีที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์

1,000 ฿

3,000 ฿

ทักษะจำเป็นปี 2021

ทักษะจำเป็นปี 2021

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Certificate courses

Certification Courses to Enhance Your Resume

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...