Interests

เขียน Content ง่ายๆ สไตล์คิ้วต่ํา

อยากลองเขียนบทความไว้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ แนวคิด แรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน แต่การจะทําให้คนอ่านรับรู้และมีอารมณ์ร่วมต้องอาศัยคําพูดที่กินใจและเข้าใจง่าย คงจะดีไม่น้อยหากงานเขียนของเราสามารถทําให้ใครหลายๆคนอมยิ้ม สนุก หัวเราะหรือแม้แต่อินในความเศร้าไปกับเราได้ หากคุณกําลังฝึกเขียนแต่ยังจบไอเดียไม่ได้ ปั้นคําพูดไม่ถูก คอร์ส "เขียน Content ง่ายๆ สไตล์คิ้วต่ํา" จะมาเปิดเผยทุกเทคนิคการเขียนจากประสบการณ์ตรงของพี่ปั๊ม เจ้าของเพจ "คิ้วต่ํา" ให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้ลองฝึกไปพร้อมๆกัน ตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจภายในคอร์ส - Content ที่ดีเป็นอย่างไร - การเลือกหัวข้อให้น่าสนใจ - จรรยาบรรณของการเลือกหัวข้อ - การเริ่มต้นหางานเขียนแบบที่ตนเองถนัด - เทคนิคการพัฒนาศักยภาพด้านงานเขียน - Workshop จากประสบการณ์ตรงของพี่ปั๊ม เจ้าของเพจ "คิ้วต่ำ"  

1,300 ฿

3,200 ฿

ทักษะจำเป็นปี 2021

ทักษะจำเป็นปี 2021

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ธุรกิจยุค New Normal

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...