Interests

ก้าวสู้อาชีพนักพากย์ จากนักพากย์ฟีลกู้ด Party Voice

คุณเคยไหมนั่งดูหนังแล้วเกิดข้อสงสัยว่าเขาพากย์เสียงกันอย่างไร ดูข่าวแล้วเกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าเขาใช้วิธีการอย่างไร หรือบนโลกออนไลน์ปัจจุบันหลายคนทําพากย์นรก นิทานก่อนนอน หรืออีกมากมาย พวกเขาเหล่านั้นมีเทคนิคอะไร ขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่ และใช้ทุนเท่าไหร่กว่าจะออกมาเป็นผลงานหนึ่งชิ้น  คอร์ส ก้าวสู้อาชีพนักพากย์ จากนักพากย์ฟีลกู้ด Party Voice เป็นคอร์สเรียนที่จะเข้ามาช่วยให้คุณสามารถนําเสียงของคุณมาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้เกิดเป็นรายได้ โดยการพากย์เสียง (Voice-over) เป็นเทคนิคการทําด้านการแสดงด้วยการใช้เสียงพากย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายเสียง - การทํา Podcast - การพากย์เสียงบน Youtube - การนําเสียงของตนเองมาปรับใช้กับการพากย์เสียงในแบบต่างๆ - การพากย์เสียง Spot โฆษณา - การใช้เสียงเพื่อเป็นนักพากย์เสียง - การใช้เสียงในการเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ดีเจ อีกทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้และอีกมามายที่คุณจะได้จากคอร์สเรียนนี้ โดยคุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพากย์เสียงที่มีคนติดตามบนโลกออนไลน์กว่า 400,000 คน

1,000 ฿

3,100 ฿

ทักษะจำเป็นปี 2021

ทักษะจำเป็นปี 2021

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ธุรกิจยุค New Normal

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...