หน้าหลัก ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับค...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ผู้เรียนจะมีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและนําไปใช้งานได้จริง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เจริญเติบโตขึ้น
เหมาะสำหรับ
1.กลุ่มคนทํางานที่ต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2.กลุ่มนักศึกษาที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ถนนสายอาชีพหรือตลาดแรงงาน ที่ต้องการงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดี โอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ
รายละเอียด

   คําถามนี้เคยเกิดขึ้นกับครูขวัญ และเมื่อได้ค้นพบคําตอบ และนํามาพัฒนาตัวเอง จนเติบโตแบบก้าวกระโดดในหน้าที่การงาน ได้เดินทางไปต่างประเทศ ได้ดูแลลูกค้าต่างชาติ ได้รับโอกาสเป็นผู้แปลสําหรับแขกรับเชิญชาวต่างชาติที่มาพูดในงานสัมมนาของบริษัท ได้มีส่วนช่วยเหลือ อบรม แบ่งปันไปจนถึงเป็นตัวอย่างสําหรับเพื่อนร่วมงานในองค์กร ให้หันมาเพิ่มและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง จนกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่น้อยไปกว่าทีมประเทศอื่น ตรงนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดคอร์สนี้ขึ้นมา ซึ่งจะรวบรวมเอาเนื้อหาและองค์ประกอบของทักษะภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการทํางาน เกล็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราสามารถนํามาใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในหน้าที่การงาน มาไว้ในคอร์สนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุด ตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการทํางานกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ เยอรมัน เกาหลี และใต้หวัน ทําให้ค้นพบว่า ทักษะการทํางานของคนไทยนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร ขอเพียงเรามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานเพิ่มเข้ามา เราก็จะสามารถแข่งขันบนเส้นทางสายอาชีพนี้ได้อย่างมั่นใจ สู้ ๆ นะคะ โชคดีค่ะ ทุกคน....ครูขวัญ

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับคนทํางาน
Special Price ฿ 990 Regular Price ฿ 2,499
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2563 ค่ะ