หน้าหลัก การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพสร้างได้ใน 2 ชั่...
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
เพื่อสามารถสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เบื้องต้นให้กับตนเองได้
เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพเดิมให้โดดเด่นอย่างเหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าในบทบาทที่ตนคาดหวังอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและเพื่อร่วมงานอันจะเป็นผลต่อ การพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป
เหมาะสำหรับ
เหมาะสําหรับชายและหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
ผู้เริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่, บุคลากรที่ได้เลื่อนขั้นในองค์กร, ทั้งภาครัฐ และเอกชน
นักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทํางาน
รายละเอียด

หลักสูตรที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ พร้อมค้นหา Character และจุดเด่นในแบบของคุณ การวางท่าทาง วางตัวอย่างไรให้ดูดีและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นที่รัก สู่การเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดอย่างมั่นใจ โดยหลักสูตรได้ประยุกต์จากการใช้ประสบการณ์จริงในการเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพ ที่การันตีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ที่ได้รับในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในตําแหน่ง Miss Thailand World 2010สู่เวทีระดับโลก และที่ปรึกษากองประกวด รวมถึงประสบการณ์การเทรนนิ่งบุคลิกภาพกว่า 8 ปี เพื่อฝึกอบรมตั้งแต่กลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ บริษัทภาครัฐ, ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด สร้างทัศนะอันดี และบุคลิกภาพของให้เป็นที่น่าประทับใจ และเป็นที่น่าจดจํา และเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าบุคลิกภาพทั้งภายนอก และบุคลิกภาพทางความคิด สามารถสร้างโอกาสต่างๆในการทํางาน ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่, บุคลากรที่ได้เลื่อนขั้นในองค์กร, ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทํางาน การเริ่มต้นพัฒนาศักยภาพทางความคิด และภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบันของคนทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ต้องมี
คอมพิวเตอร์
หลักสูตร
Thể loại: Phát triển cá nhân
Số bài: 12
Thời lượng 01:57:13
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
Chương 1: Giới thiệu khoá học
3 Bài
อาจารย์ผู้สอน
Giảng viên
Nguyễn Vĩnh Cường
2
KHÓA HỌC
311
HỌC VIÊN
บุคลิกภาพสร้างได้ใน 2 ชั่วโมง
Special Price ฿ 1,200 Regular Price ฿ 2,799
ไปที่รถเข็น
จัดส่งฟรี
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

คอร์สเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน

ดูเพิ่ม

คอร์สเรียนใกล้เคียง

ดูเพิ่ม

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จะปิดทำการในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2563 ค่ะ