มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
หาหุ้นดีได้ภายใน 30 นาที
เพราะการเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีการพัฒนาเทคนิคการหาหุ้นดีอยู่เสมอ มาเรียนรู้เทคนิคการหาหุ้นดีภายใน 30 นาทีอย่างมืออาชีพกันเถอะ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย สุธี เผ้าอาจ
ลักษณะคอร์สเรียน

 หากท่านต้องการจะเรียนรู้การเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้น คอร์สเรียนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การพัฒนาเทคนิคการหาหุ้นดีอย่างมืออาชีพกับนักเล่นหุ้นชื่อดัง สุธี เผ้าอาจ นักเล่นหุ้นที่มีประสบการณ์มากว่า 8 ปี ซึ่งชํานาญการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานเทคนิค และยังเป็นเจ้าของเพจสอนเล่นหุ้นชื่อดังที่มียอดไลค์กว่า 47,000 ไลค์ ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง เข้าใจง่าย และมีการบ้านท้ายบทเรียนให้ได้ฝึกลองวิเคราะห์ทิศทางหุ้น และหาหุ้นดี โดยใช้เวลาไม่นาน
สําหรับคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการหาหุ้นดีด้วยการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการเงิน และผลตอบแทนของบริษัทต่างๆ ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กับการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของหุ้นในอนาคตก่อนการซื้อขายหุ้นได้จริง

 หากท่านต้องการจะเรียนรู้การเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้น คอร์สเรียนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การพัฒนาเทคนิคการหาหุ้นดีอย่างมืออาชีพกับนักเล่นหุ้นชื่อดัง สุธี เผ้าอาจ นักเล่นหุ้นที่มีประสบการณ์มากว่า 8 ปี ซึ่งชํานาญการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานเทคนิค และยังเป็นเจ้าของเพจสอนเล่นหุ้นชื่อดังที่มียอดไลค์กว่า 47,000 ไลค์ ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง เข้าใจง่าย และมีการบ้านท้ายบทเรียนให้ได้ฝึกลองวิเคราะห์ทิศทางหุ้น และหาหุ้นดี โดยใช้เวลาไม่นาน
สําหรับคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการหาหุ้นดีด้วยการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการเงิน และผลตอบแทนของบริษัทต่างๆ ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กับการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของหุ้นในอนาคตก่อนการซื้อขายหุ้นได้จริง
ในคอร์สนี้ จะพาผู้เรียนไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการหาหุ้นดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์หุ้น หรือการใช้สูตรต่างๆ ในการวิเคราะห์หาหุ้นดี ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห์ได้จริง และมีความแม่นที่สูง นอกจากนี้แล้ว ในคอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปเรียนรู้หลักการบริหารการเงิน และเรียนรู้วิธีการลงทุนเพื่อบริหารสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นอย่างมืออาชีพ
หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจการหาหุ้นดีด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้เครื่องมือหาหุ้นดี ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ลงทุน นอกจากนี้ ผู้เรียนจะรู้จักการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อวางแผนการซื้อหุ้นได้ด้วยตัวเอง

ท้ายที่สุด ผู้เรียนจะประสบความสําเร็จในการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอย่างมืออาชีพ โดยการผสานเทคนิคต่างๆ และสามารถสร้างเทคนิคการการหาหุ้นดีได้ในสไตล์ของตัวเอง

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบเหมาะสําหรับการเรียน

 • หูฟัง

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • หาหุ้นดีด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

 • ใช้เครื่องมือหาหุ้นดีเป็น

 • เข้าใจหลักการลงทุนและสินทรัพย์ลงทุน

 • รู้จักผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน

 • วิเคราะห์งบการเงินของกิจการได้ด้วยตัวเอง

 • เข้าใจว่าหุ้นดีมีลักษณะอย่างไร

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการมีรายได้เพิ่มเติม และมีอิสรภาพการเงิน โดยเริ่มต้นลงทุนด้วยหุ้น

 • นักลงทุนที่อยากรู้วิธีหาหุ้นดีอย่างรวดเร็ว

 • ผู้สนใจการลงทุนและวางแผนการเงิน ด้วยการเล่นหุ้น

 • ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินและต้องการเริ่มต้นเล่นหุ้น

 • ผู้ที่เล่นหุ้นอยู่แล้ว และต้องการหาหุ้นที่ดีและควรค่าแก่การลงทุน เพื่อผลกําไรสูงสุด

 • ผู้ที่มีเงินอยู่ในมือและต้องการหาเงินเพิ่มโดยการเล่นหุ้น

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:03
บทที่ 2
ความหมายของการลงทุน
01:29
บทที่ 3
ผลตอบแทนจากการลงทุน
01:41
บทที่ 4
การลาออกครั้งสุดท้าย
01:46
บทที่ 5
ประโยชน์ 3 ข้อของการลงทุน
03:49
บทที่ 6
วิธีคิดผลตอบแทนการลงทุน
16:15
บทที่ 7
สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
01:31
บทที่ 8
หุ้นคืออะไร ทำไมหุ้นจึงน่าสนใจ
04:50
บทที่ 9
ทำไมราคาหุ้นจึงเพิ่มขึ้น
02:58
บทที่ 10
หุ้นดีและงบการเงินคืออะไร
01:54
บทที่ 11
งบดุลและวิธีวิเคราะห์
05:05
บทที่ 12
งบกำไรขาดทุนและวิธีวิเคราะห์
07:06
บทที่ 13
งบกระแสเงินสดและวิธีวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
08:32
บทที่ 14
อัตราส่วนการเงิน อัตราส่วนความสามารถทำกำไร
04:47
บทที่ 15
อัตราส่วนบริหารสินทรัพย์
07:14
บทที่ 16
อัตราส่วนสภาพคล่อง
02:10
บทที่ 17
อัตราส่วนความอยู่รอด
03:13
บทที่ 18
วัฏจักรธุรกิจ ประยุกต์ใช้วัฏจักรธุรกิจกับงบการเงิน
04:55
บทที่ 19
รู้จักเครื่องมือค้นหาหุ้นดี
07:19
บทที่ 20
คัดกรองหุ้นด้วย Revenue Trend
09:16
บทที่ 21
คัดกรองหุ้นด้วย Ebit
04:06
บทที่ 22
คัดกรองหุ้นด้วย Quality of Profit
04:23
บทที่ 23
คัดกรองหุ้นด้วย ROE
01:45
บทที่ 24
คัดกรองหุ้นด้วย D/E
03:42
บทที่ 25
ทดสอบผลการคัดหุ้นย้อนหลัง
11:22
บทที่ 26
ตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงิน Part 1
11:15
บทที่ 27
ตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงิน Part 2
12:04
บทที่ 28
ตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงิน Part 3
12:57
บทที่ 29
ตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงิน Part 4
09:41
บทที่ 30
ตรวจสุขภาพธุรกิจด้วยงบการเงิน Part 5
10:59
บทที่ 31
Road Map สู่การลงทุนให้ประสบความสำเร็จ
03:45
บทที่ 32
สรุปบทเรียน
02:33
บทที่ 33
การบ้าน
02:16
บทที่ 34
การบ้าน วิเคราะห์หุ้น CP ALL
09:27
บทที่ 35
การบ้าน วิเคราะห์หุ้น Mint
08:21
บทที่ 36
การบ้าน วิเคราะห์หุ้น Advance
09:26
บทที่ 37
การบ้าน หาหุ้นที่กำไรลดลงติดต่อกัน 3 ปี เป็นจำนวน 3 ตัว
08:01
ประวัติผู้เขียน
ประสบการณ์ 8 ปีในตลาดหุ้น
ชํานาญการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานผสานเทคนิค
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเม่าปีกเหล็ก ของช่องโทรทัศน์ "กรุงเทพธุรกิจทีวี"
แอดมินเพจหุ้นที่มียอดไลค์กว่า 47,000 ไลค์
เจ้าของเว็บไซต์ www.thaitfstock.com ซึ่งขึ้นหน้า 1 กูเกิล
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center