Interests

เคยรู้สึกไหม ทำไม 1 วันของเรากับ 1 วันของคนอื่นถึงไม่เท่ากัน ในหนึ่งวันมีลิสต์ที่ต้องจัดการมากมาย งานนี้ก็สำคัญ งานนั้นก็เร่ง จัดการลำดับความสำคัญแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเวลาไม่พอ ทำยังไงดี มาเรียนรู้วิธีคิดและเทคนิคการบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจำกั

Read more
Benefits from the course
 • เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
 • สามารถบริหารจัดการเวลาและงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 • สามารถจัดการภารกิจต่างๆและเป้าหมายให้สําเร็จเวลาที่จํากัด
About Teacher
 • นพรัตน์-image

  นพรัตน์ นพพล

  5

  1

  0

  • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Học เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน 1 วัน online | Edumall Việt Nam

  650 ฿

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  650 ฿

  2,499 ฿