Interests

ทำไมคนส่วนใหญ่จึงมีแต่วันธรรมดาอันแสนน่าเบื่อ เครียด ยุ่งยาก เสียสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ใช้หลายปีผ่านไปแต่กลับไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการ ทั้งหมดเริ่มต้นที่ 1 วันของคุณ

พี่นพ ในฐานะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษ

...Read more

Benefits from the course
 • จัดการภารกิจต่าง ๆ และเป้าหมายที่มีให้สําเร็จ
 • สร้างวันทํางานอันยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือ ธุรกิจต่าง ๆ ท่านจะกลายเป็น 1 คนที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
About Teacher
 • นพรัตน์-image

  นพรัตน์ นพพล

  0

  0

  0

  • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Học 1 วัน เร่งประสิทธิภาพการทํางานให้เต็ม max online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿