Interests

คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ปรารถนาความสําเร็จ? คุณได้ลองทําตามคําแนะนําของกูรูหลายท่านแล้ว แต่ไม่ได้ผล คิดว่าเป็นเพราะอะไร? ไม่ใช่เพราะคําแนะนําเหล่านั้นไม่ดี แต่อาจเพราะมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ บุคลิกภาพภายใน และความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวคุณ และถ้าลอง

...Read more

Benefits from the course
 • โค้ชตนเองให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ใจต้องการ
About Teacher
 • ศิริรัตน์-image

  ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  0

  0

  0

  • โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
  • วิทยากรด้านการโค้ชและพัฒนาผู้นํา
  • โค้ชผู้บริหารและโค้ชด้านการพัฒนาผู้นํา
  • ผู้เขียนหนังสือโค้ชชิ่ง 4 เล่ม
  Học โค้ชตนเองให้สําเร็จได้ใน 3 ขั้นตอน online | Edumall Việt Nam

  3,200 ฿

  Add to wishlist
  Share

  3,200 ฿