Interests

ในสภาวะเศษฐกิจข้าวยากหมากแพง การมีรายได้เสริมหรือการหาโอกาสเพิ่มช่องทางการทํามาหากิน เป็นสิ่งที่จําเป็นในปัจจุบัน ขนมจีนเป็นอาหารยอดนิยมที่กี่ยุค กี่สมัยก็ถูกปากถูกใจคนไทย ในคอร์ส สูตรเด็ดขนมจีน 4 ภาค ลงทุนน้อยกําไรงาม ได้อัดแน่นเนื้อหาที่เป็นประโยชน

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ในเนื้อหาที่สอนไปประกอบอาชีพได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ตนเอง และผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําเคล็ดลับต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหารได้
About Teacher
 • สิริภุมรินทร์-image

  สิริภุมรินทร์ ยิ่งเภตรา

  0

  0

  0

  • อาจารย์ สิริภุมรินทร์ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • เจ้าของร้านอาหารขนมจีนคุณนายแม่ ร้านขนมจีนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดขายขนมจีนมานานกว่า 8 ปี
  • เพจ Khunnaimae ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 หมื่นคน
  Học สูตรเด็ดขนมจีน 4 ภาค ลงทุนน้อยกําไรงาม online | Edumall Việt Nam

  2,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,500 ฿