Interests

จุดเริ่มต้นที่ดีของการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรกคือการหลีกเลี่ยงขนมหวาน หรือใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการลดน้ําหนัก แต่ร่างกายก็ยังต้องการของหวาน การมองหาขนมคลีนๆจึงเป็นทางออก และคอร์สนี้เป็นการถ่ายทอดการทำขนมคลีนเอง ซึ่งไม่ใช่เรื

...Read more

Benefits from the course
 • เข้าใจหลักการ การทําขนมเพื่อสุขภาพ สามารถต่อยอดสําหรับเมนูอื่นๆได้
 • เข้าใจเรื่องโภชนาการเบื้องต้น
 • สามารถทําขนมเพื่อสุขภาพได้
 • สามารถคํานวนพลังงาน และสารอาหารของขนมได้
About Teacher
 • วิภาวดี-image

  วิภาวดี สฤษฏ์พงศ์

  4.7

  1

  0

  • จบการศึกษาทางด้าน การกําหนดอาหาร และโภชนบําบัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เจ้าของช่อง YouTube สอนทําขนม VIPS Station
  Học 5 สูตร ขนมคลีนอร่อยเพื่อสุขภาพ online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿