มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
7 อาวุธที่เข้าหาลูกค้าอย่างมืออาชีพ
คอร์สที่จะช่วยให้คุณรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายได้ตามต้องการ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
ลักษณะคอร์สเรียน

เคยไหม? ที่เห็นลูกค้ามาอยู่ตรงหน้า แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาอย่างไร?
ถ้าเคย...คอร์สนี้จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป!!!

เคยไหม? ที่เห็นลูกค้ามาอยู่ตรงหน้า แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาอย่างไร?
ถ้าเคย...คอร์สนี้จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป!!!

ด้วยเนื้อหาที่ถูกออกแบบโดยอาจารย์หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด ซึ่งสอนให้รู้จักสินค้าของตนเองอย่างละเอียดก่อนที่ทําการขาย เพื่อให้สามารถตอบคําถามได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งอธิบายวิธี่การวางแผนเพื่อหาลูกค้าและกําหนดกลุ่มลูกค้า

นอกจากสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเองแล้ว คอร์สนี้ยังสอนการเข้าหาลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการนําเสนองานและการวางตัวที่เหมาะสมขณะนําเสนองาน พร้อมทั้งแนะนําวิธีการพูดคุยและถามคําถามกับลูกค้า เพื่อนําไปสู่การปิดการขาย และสร้างความประทับใจในการใช้บริการ

ยิ่งไปกว่านั้น คอร์สนี้ยังจะสอนกลยุทธ์ในการติดตามลูกค้า ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าอย่างเหมาะสมและมีมารยาท เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและบอกต่อสินค้าของเรา

เชื่อได้เลยว่า เมื่อเรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะเข้าใจในสินค้าที่ต้องขายอย่างชัดเจน สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ตลาดได้ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะทําการขายของให้ได้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังสําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • ผู้เรียนมีความเข้าใจในสินค้าที่ต้องขายอย่างชัดเจน สามารถอธิบายคุณลักษณะ คุณสมบัติและคุณประโยชน์ได้

 • สามารถวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ตลาดได้ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะทําการขายของได้อย่างตรงจุด

 • ผู้เรียนสามารถเข้าหาลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการพบหน้าหรือทางโทรศัพท์ โดยสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ในทุกๆ ทาง

 • สามารถสร้างคําถามที่นําไปสู่การปิดการขายได้อย่างแนบเนียน และไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราพยายามขายมากจนเกินไป

 • ผู้เรียนรู้วิธีนําเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้สื่อใดก็ตาม และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม

 • รู้กลยุทธ์และวิธีปิดการขายที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น การใช้ส่วนลด การให้จ่ายแบบผ่อน หรือการเสนอการบริการเพิ่มเติมอื่นๆ

 • สามารถติดตามลูกค้า เพื่อปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รบกวนใจลูกค้า อีกทั้งยังทําให้ลูกค้าประทับใจและบอกต่อให้ผู้อื่นมาซื้อสินค้าจากเรา

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลที่ทํางานในสายงานที่ต้องมีการเข้าพบลูกค้า เพื่อนําเสนอและขายสินค้า เช่น นักขาย, Account Executive

 • บุคคลที่ทํางานในสายงานที่ต้องคอยต้อนรับลูกค้า นําเสนอสินค้าและปิดการขาย เช่น พนักงานขายตามเคาน์เตอร์

 • บุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการขายทางโทรศัพท์ เช่น Telesales, เจ้าหน้าที่ประกัน, เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 • บุคคลที่ทํางานร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการขาย วิเคราะห์ตลาดและกําหนดกลุ่มลูกค้า

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:44
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
04:02
บทที่ 4
นักขายมืออาชีพต้อง...
10:06
บทที่ 5
กำลังใจ : พลังแห่งความสำเร็จ
09:40
บทที่ 6
คุณลักษณะ คุณสมบัติ และคุณประโยชน์
04:33
บทที่ 7
ทีมคุณภาพและองค์ประกอบ
02:00
บทที่ 8
High Profit and High Loyalty
01:40
บทที่ 9
แบบฝึกหัดท้ายบท
03:19
บทที่ 10
ลูกค้า 4 แบบ ตามหลัก PTCD
11:35
บทที่ 11
ลูกค้า 7 แบบ
03:41
บทที่ 12
วิเคราะห์ลูกค้าก่อนการเสนอขาย
06:04
บทที่ 13
เคล็ดลับในการพูดโทรศัพท์
03:09
บทที่ 14
โครงสร้างการถามคำถามที่ใช่
04:21
บทที่ 15
การนำเสนอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของท่าน
01:52
บทที่ 16
มารยาททางธุรกิจที่สำคัญ
02:00
บทที่ 17
โครงสร้างและข้อมูลที่จำเป็นในการนำเสนอ
04:32
บทที่ 18
การเตรียมการนำเสนอ
02:13
บทที่ 19
การบริหารเวลา
01:22
บทที่ 20
ปิดการขายอย่างเหนือชั้น
02:48
บทที่ 21
เทคนิคการปิดการขาย
07:23
บทที่ 22
การติดตามการขาย
02:57
บทที่ 23
หลังการขาย
03:34
บทที่ 24
สรุุปเนื้อหาบทเรียน
07:24
บทที่ 25
อาจารย์ผู้สอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์
06:57
บทที่ 26
แบ่งปันประสบการณ์ในการขาย
13:36
บทที่ 27
แบบฝึกหัดเรื่องกิจกรรมแนะนำตัว
01:54
บทที่ 28
แบบฝึกหัดเรื่องการรู้จักสินค้าของท่านอย่างถ่องแท้
01:13
บทที่ 29
แบบฝึกหัดเรื่องการปิดการขาย
00:57
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
อบรมในหลักสูตรความเป็นผู้นํา Harvard Business School
อบรม CIM (Computer Integrated Manufacturing) ไอบีเอ็ม สหรัฐอเมริกา
อบรมการบริหารระดับสูง President Class มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย (14 ปี)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด (2 ปี)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานบริหาร บริษัท ซี อี เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอนซัลติ้ง จํากัด
เข้าบริหารกิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
ปี 2538 รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business
ปี 2540 รางวัลบุคคลแห่งความสําเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center