มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.6
เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.6 และการทําความเข้าใจที่จะมีเทคนิคมากมายรอคุณอยู่
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ครูฮิวโก้
ลักษณะคอร์สเรียน

" คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน เพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น เหมือนรากฐานของตึกที่มีความมั่นคงแข็งแรงก็จะสามารถต่อยอดตึกสูงๆได้ง่ายดายและมั่นคง ถ้าหากน้องๆที่กําลังมีปัญหาเรียนอ่อน ไม่ทันเพื่อน หรือน้องๆ พบว่ามีบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจและอยากปูพื้นฐานใหม่เพื่อทบทวนให้เข้าใจได้มากขึ้น

" คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน เพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น เหมือนรากฐานของตึกที่มีความมั่นคงแข็งแรงก็จะสามารถต่อยอดตึกสูงๆได้ง่ายดายและมั่นคง ถ้าหากน้องๆที่กําลังมีปัญหาเรียนอ่อน ไม่ทันเพื่อน หรือน้องๆ พบว่ามีบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจและอยากปูพื้นฐานใหม่เพื่อทบทวนให้เข้าใจได้มากขึ้น คอร์สพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.6 นี้ ช่วยน้องๆได้ ด้วยเทคนิคและสูตรสําเร็จการจําง่ายๆที่สนุกและเข้าใจง่าย อธิบายชัดเจน เนื้อหาครบ แยกตามหัวข้อไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งโจทย์ฝึกเสริมประสบการณ์ ตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับ
แข่งขัน เตรียมสอบ โอเนต O-NET และสอบเข้า ม.1
และด้วยประสบการณ์สอนของครูฮิวโก้ อาจารย์ผู้สอนและเจ้าของสถาบันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เพาเวอร์เบรน (Powerbrain) ด้วยดีกรีปริญญาโท การจัดการ สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะทําให้น้องๆแม้ว่าจะเรียนในห้องเรียน ไม่รู้เรื่อง ไม่ทันเพื่อน หรือ รู้สึกว่าพื้นฐานยังไม่แน่นและต้องการทบทวน
เนื้อหาเก่า เพื่อต้องการเทคนิคเคล็ดลับเพื่อเตรียมสอบO-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 คอร์สนี้จะทําให้คณิตศาสตร์ที่น้องๆว่ายากแสนยาก กลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แล้วจะรออะไรกันอยู่ สมัครเลย!!"


อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • พื้นฐานใหม่เพื่อทบทวน ให้เข้าใจได้มากขึ้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • ผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียน ไม่รู้เรื่อง

  • ผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียน ไม่ทันเพื่อน

  • ผู้เรียนที่รู้สึกว่าพื้นฐานยังไม่แน่นและต้องการทบทวน เนื้อหาเก่า

  • ผู้เรียนที่ต้องการเทคนิคเคล็ดลับเพื่อเพิ่มเกรด

  • ผู้เรียนที่ต้องการเทคนิคเคล็ดลับเพื่อเตรียมสอบ โอเนต O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1

หลักสูตร
บทที่ 1
จำนวนนับและการบวกลบคูณหารระคน
51:31
บทที่ 2
ตัวประกอบของจำนวนนับ
01:00:48
บทที่ 3
เศษส่วน
56:22
บทที่ 4
ทศนิยม
53:58
บทที่ 5
เส้นขนาน
30:03
บทที่ 6
สมการ
47:09
บทที่ 7
ทิศทาง แผนผัง
19:46
บทที่ 8
รูปสี่เหลี่ยม
52:47
บทที่ 9
วงกลม
51:39
บทที่ 10
บทประยุกต์
01:06:50
บทที่ 11
รูปเรขาคณิตสามมิติ
33:11
บทที่ 12
สถิติและความน่าจะเป็น
33:17
ประวัติผู้เขียน
ครูฮิวโก้ คุณครูสอนคนิตศาสตร์อารมณ์ดีที่มีใจรักด้านการปลูกแคคตัส มายาวนานกว่า 20 ปี
ปริญญาโท การจัดการ สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐานและแข่งขัน
อาจารย์ผู้สอนและเจ้าของสถาบันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เพาเวอร์เบรน ( Powerbrain )ไทรม้า พระนั่งเกล้า นนทบุรี จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
นอกจากใจรักด้านตัวเลขแล้ว อาจารย์ยังจัดสอนการปลูกแคคตัส มากถึง 6 รุ่น มีผู้เรียนรวมทุกรุ่น มากกว่า 300 คน
เป็นผู้ก่อตั้งเพจและช่องยูทูป ภายใต้ชื่อ cactus cafe thailand เพื่อสร้างเป็นกลุ่มสังคม ของคนที่รักแคคตัส (กระบองเพชร) เป็นแหล่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center