มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เรียนรู้การใช้ Excel สําหรับงานบัญชี
คอร์ส Excel ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทําบัญชีให้เข้าใจง่ายและแก้ปัญหาของนักบัญชีได้ตรงจุด
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย สุรัตน์ ลีรัตนชัย
ลักษณะคอร์สเรียน

   ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาจําสูตร Excel ไม่ได้ ไม่เข้าใจสูตร พยายามทําตามแล้วไม่เข้าใจ ใส่สูตรเเล้ว Error ต้องมานั่งเเก้สูตรทุกครั้งที่ใช้งาน อย่ารอที่จะเรียนคอร์สนี้   ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาจําสูตร Excel ไม่ได้ ไม่เข้าใจสูตร พยายามทําตามแล้วไม่เข้าใจ ใส่สูตรเเล้ว Error ต้องมานั่งเเก้สูตรทุกครั้งที่ใช้งาน อย่ารอที่จะเรียนคอร์สนี้

   ในด้านการทําบัญชี นั้นถือว่าสําคัญและเป็นหัวใจหลักของการดําเนินงานทางด้านการเงินสําหรับผู้ประกอบการ และโปรแกรม Excel นั้นเป็นโปรแกมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสําคัญอย่างมากในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ผู้ทําบัญชีเพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายต่อการทํางาน ถ้าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานการใช้ Excel มาบ้างแล้วประมาณหนึ่ง คอร์สนี้จะยิ่งช่วยเหลือและสอนวิธีการใช้ Excel ได้อย่างครอบคลุม ตรงจุด และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกหลากหลายฟังก์ชันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานอื่น ๆ นอกเหนือจากบัญชี

   โดยคอร์สเรียนรู้การใช้ Excel สําหรับงานบัญชีนี้ สอนโดยอาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ที่ปรึกษาทั้งของภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรด้าน Excel สําหรับงานบัญชี รวมไปถึงการพัฒนาโมเดลทางการเงินและบัญชีด้วย Excel

   รู้แล้วอย่ารอช้า สมัครเลย

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์

  • โปรแกรม Microsoft Excel

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการในการใช้งาน Excel ในการทําบัญชี

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการต่าง ๆ ไปใช้ในการบัญชีด้วย Excel ได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • พนักงานของบริษัทต่าง ๆ ที่ทํางานด้านบัญชี

  • ผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์การทําบัญชีกับ Excel

  • พนักงานที่ทํางานสายบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ

  • นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:07
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
การใช้งาน Excel ในงานบัญชีด้วยฟังก์ชัน และเครื่องมือต่าง ๆ ของ Excel
01:44
บทที่ 4
การออกแบบแผ่นงานที่เหมาะสมกับงานบัญชี
02:48
บทที่ 5
การใช้สูตรในการคำนวณ และ การอ้างอิงเซลล์
11:51
บทที่ 6
ความสำคัญของฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่กับงานบัญชี
13:33
บทที่ 7
การรวมผลและนับค่าในรูปแบบต่าง ๆ
16:54
บทที่ 8
การค้นหารหัสและข้อมูลด้วยฟังก์ชัน Lookup
17:54
บทที่ 9
การประยุกต์ใช้ Vlookup กับคำนวณแบบขั้นบันได เช่น ภาษีเงินได้ การคิดค่านายหน้า ฯลฯ
10:14
บทที่ 10
การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ (Text function)
13:07
บทที่ 11
การวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการด้วยฟังก์ชัน NPV. และ IRR.
07:33
บทที่ 12
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน IRR. กับดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยขายผ่อนชำระ
13:00
บทที่ 13
การคำนวณเงินผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกเบี้ยด้วยฟังก์ชัน PMT.
06:21
บทที่ 14
ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง IF และ CHOOSE และการนำ CHOOSE มาใช้งานบัญชี
04:31
บทที่ 15
การตั้งชื่อและอ้างอิงเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ และการจัดการชื่อที่ตั้ง
06:20
บทที่ 16
การตัดข้อความด้วยสัญลักษณ์พิเศษ (Text to Columns)
09:58
บทที่ 17
การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก
10:10
บทที่ 18
การตรวจสอบความถูกต้องของการนำข้อมูลเข้า
10:03
บทที่ 19
การปกป้องแผ่นงาน
08:10
บทที่ 20
การกรองข้อมูลและรวมผลย่อย
08:41
บทที่ 21
การลบรายการที่ซ้ำซ้อนออกไป
04:20
บทที่ 22
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables (Part 1)
15:33
บทที่ 23
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables (Part 2)
10:23
บทที่ 24
Course Summary
01:25
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ประวัติการทํางาน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ปรึกษาภาคเอกชน รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ
ผลงาน : วิทยากรด้าน Excel สําหรับงานบัญชี / การพัฒนาโมเดลทางการเงินและบัญชีด้วย Excel
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center