มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน
เรียนแกรมม่าด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องจําเยอะๆ อีกต่อไป ได้ผลในระยะเวลาอันสั้นแน่นอน
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ชัชชัย ตั้งธรรม
ลักษณะคอร์สเรียน

เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กก็ได้แค่การท่องจํา ไม่เข้าใจ ไม่รู้จะใช้อย่างไร เอาไปเขียนเพื่อสื่อสารก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้อีก คอร์สเรียนนี้คือคําตอบของคุณ

เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กก็ได้แค่การท่องจํา ไม่เข้าใจ ไม่รู้จะใช้อย่างไร เอาไปเขียนเพื่อสื่อสารก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้อีก คอร์สเรียนนี้คือคําตอบของคุณ

คอร์สเรียนนี้จะทําให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่มีเทคนิคที่ง่ายกว่าที่คิด สอนให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ โดยใช้เพียงกราฟเดียวประกอบกับคําอธิบายง่ายๆ อย่างเข้าใจ ในรูปแบบการเรียนเหมือนที่ชาวต่างชาติเรียน ซึ่งทําความเข้าใจได้ง่ายจริงๆ สอนโดยอาจารย์ชัชชัย ตั้งธรรม ประสบการณ์เป็นผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.ชัชชัย (AC'CESS) ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2531-ปัจจุบัน (กว่า 29 ปี), อาจารย์รับเชิญอบรมภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, ผู้เขียนหนังสือ “ภาษาอังกฤษตีแตก” ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่ทําให้เข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน

เมื่อเห็นความคุ้มค่าดังนี้แล้ว จะรออะไรอยู่ล่ะ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของท่าน สมัครเลย

 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ง่าย กระชับ ชัดเจน ในระยะเวลาอันสั้น

  • สามารถนําเอาความรู้ไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การพูด การเรียน การทํางาน ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

  • สามารถแยกส่วนหลักไวยากรณ์ได้อย่างง่ายและเข้าใจความหมายของการใช้หลักไวยากรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • ผู้ที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่ใช้งานจริงๆ ไม่ได้

  • ผู้ที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

  • ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • นักเรียน นักศึกษา

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:47
บทที่ 2
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammatical Structure)
09:33
บทที่ 3
การสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Sentence Building)
15:52
บทที่ 4
รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน
16:48
บทที่ 5
คำนาม (Noun) 1
20:35
บทที่ 6
คำนาม (Noun) 2
30:10
บทที่ 7
คำสรรพนาม (Pronoun)
19:22
บทที่ 8
การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive)
22:42
บทที่ 9
คำกริยา (Verb) 1
14:02
บทที่ 10
คำกริยา (Verb) 2
20:58
บทที่ 11
Present Tense 1
23:59
บทที่ 12
Present Tense 2
16:22
บทที่ 13
Past Tense
20:54
บทที่ 14
Future Tense
16:32
บทที่ 15
คำบุพบท (Preposition)
14:37
บทที่ 16
คำสันธาน (Conjunction)
15:21
บทที่ 17
Passive Voice
15:35
บทที่ 18
Subject Verb Agreement
11:47
ประวัติผู้เขียน
ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.ชัชชัย (AC'CESS) ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 2531-ปัจจุบัน
ผู้เขียนหนังสือ “ภาษาอังกฤษตีแตก”, “จาก 0 สู่ 100 ล้าน คุณทําได้”
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center