มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ต้องเสียดายทีหลัง ด้วยวินัยเชิงบวก
ปูเส้นทางชีวิตของลูกอย่างถูกต้อง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจในระยะยาว
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
ลักษณะคอร์สเรียน

  เด็กถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเติบโตและการจดจําสิ่งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเขา เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องวุ่นวาย กับการเตรียมตัวในหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเลี้ยงดู อาหารโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งสําหรับพ่อแม่มือใหม่บางคนถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน อาจจะเครียดจนกุมขมับกันได้ เพราะหากลูกเริ่มต้นจากอะไรดี ๆ พอโตขึ้นไปก็จะเลี้ยงดูง่าย ถ้าลูกมีพื้นฐานที่ดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับการออกไปเผชิญสังคม

 

   เด็กถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเติบโตและการจดจําสิ่งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเขา เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องวุ่นวาย กับการเตรียมตัวในหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเลี้ยงดู อาหารโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งสําหรับพ่อแม่มือใหม่บางคนถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน อาจจะเครียดจนกุมขมับกันได้ เพราะหากลูกเริ่มต้นจากอะไรดี ๆ พอโตขึ้นไปก็จะเลี้ยงดูง่าย ถ้าลูกมีพื้นฐานที่ดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับการออกไปเผชิญสังคม

   แต่ถ้าถามว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเริ่มต้นศึกษาก่อนจะมีเจ้าตัวเล็ก จะต้องไปเข้าคอร์สที่ไหน แล้วจะจําบทเรียนได้ทั้งหมดได้หรือไม่ ?

   สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทาง Edumall มีทางออกให้ท่าน โดยทางเราได้สร้างคอร์สเรียนการดูแลบุตรออนไลน์ให้แก่ท่าน เราจะปูพื้นฐานการดูแลเด็ก ตั้งเเต่ก่อนตั้งครรภ์ ช่วงตั้งครรภ์ ตลอดจนวันคลอดเเละหลังคลอด พร้อมเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ท่านไม่ต้องออกไปเข้าคอร์สที่ไหนไกล ๆ เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่หาเวลาว่างพร้อมกัน หามุมสบาย ๆ สักมุมหนึ่งในบ้าน เชื่อมต่อไวไฟแล้วเข้าชมคอร์สเรียนของเราได้เลย ซึ่งถ้าตรงไหนยังไม่เข้าใจ ก็แค่กดย้อนดูบทเรียนอีกครั้งโดยไม่ต้องจ่ายเงินซ้ํา

   ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้บุตรหลานของท่านเติบโตอย่างมีคุณภาพ และไม่สูญเสียตัวตนของเขาไป ลองเปิดใจและสมัครเรียนคอร์สนี้กับเราสิครับ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เพื่อให้ความรู้ และแนะนําวิธีลงมือปฏิบัตการดูแลทารก ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ หลังคลอดและเติบโตถึง 2 ขวบ สําหรับคู่แต่งงาน และ/หรือผู้ปกครองมือใหม่ เพื่อช่วยสร้างเสริมพัฒนาการลูกน้อย ให้เติบโตเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรู้เท่าทัน บนพื้นฐานความรู้และข้อมูลงานวิจัยสากลและประเทศไทยทางด้าน พัฒนาการสมอง และจิตวิทยาพัฒนการเด็กปฐมวัย ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับหลังเรียนจบคอร์สนี้ได้แก่

  • 1. เรียนรู้ศักยภาพและสุขภาพสมองลูกถูกสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ก่อนและระหว่างตั้งครรภ์

  • 2. เรียนรู้ความสําคัญและการสร้างเสริม Attachment กับลูกวัยทารก

  • 3. เรียนรู้พื้นฐานและเข้าใจพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และทักษะลูกวัยทารก

  • 4. นําความเข้าใจพื้นฐานพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย จิตใจเรียนมาปรับใช้ และรู้วิธีลงมือปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อตรวจเช็กและสร้างเสริมทักษะลูกทารกให้เหมาะสมตามวัย

  • 5. เข้าใจและนําวินัยเชิงบวก ไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเลี้ยงดูลูกทารกให้มีสุขภาพกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจ แข็งแรง ดีและมีความสุข เหมาะสมตามวัย

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • คู่แต่งงานใหม่

  • พ่อแม่

  • ผู้ที่เตรียมจะขยายครอบครัว

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
04:38
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
01:20
บทที่ 3
เรื่องสมองต้องรู้
07:48
บทที่ 4
เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์
10:31
บทที่ 5
Attachment
10:36
บทที่ 6
Single Mom กับความเครียด
04:18
บทที่ 7
การเตรียมของวันคลอด
05:36
บทที่ 8
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับการคลอด
18:53
บทที่ 9
คุณแม่หลังคลอด
06:49
บทที่ 10
Baby Trust
08:06
บทที่ 11
Breast Feeding & Brain
11:42
บทที่ 12
Myth ทารก กับการกิน
07:34
บทที่ 13
Myth ทารก กับการนอน
06:31
บทที่ 14
สังคม ความสะอาด สุขภาพ
06:51
บทที่ 15
Routine
21:02
บทที่ 16
การกระตุ้นเเละการตรวจเช็กพัฒนาการลูก
05:23
บทที่ 17
EQ ความฉลาดทางอารมณ์
09:11
บทที่ 18
Quality Time
06:32
บทที่ 19
Baby Sign Language
14:39
บทที่ 20
ดื้อ
15:21
บทที่ 21
วินัยเชิงบวก - Positive Discipline
15:09
บทที่ 22
Terrific Two
09:44
บทที่ 23
สรุปคอร์สเรียน
03:45
ประวัติผู้เขียน
ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
ผู้อํานวยการ ศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็ก ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก "101 Educare Center"
ดร.ปิยวลี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน สหรัฐอเมริกา และประกอบอาชีพเป็นครูปฐมวัยที่ศูนย์สาธิตเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มหาวิทยาลัยโอลด์ โดมิเนียน และทีมผู้ช่วยงานวิจัย ด้านความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของเด็ก ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.ปิยวลี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านทักษะสมอง EF, พัฒนาการเด็ก และเทคนิค 101 การสร้างวินัยเชิงบวก โดยสื่อสารออกมาหลายช่องทางทั้งการตอบคําถามทางรายการโทรทัศน์ https://www.youtube.com/watch?v=KZs8XJUgQFA , https://www.youtube.com/watch?v=5EYn4vgU32U
หนังสือ (http://www.101educare.com/2017/101s-book/) และเป็นวิทยากรอบรมทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากว่า 18 ปี ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นํามาใช้และถ่ายทอดได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังวินัยบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก ๆ ต่อไป
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center