Interests

   หลายคนคงเคยได้รับชม Video ภาพเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็น Cartoon Animation หรือโฆษณาทางทีวี, Internet ทั้งช่องทาง Youtube, Facebook และอื่น ๆ ภาพเคลื่อนไหวสามารถดึงดูดความสนใจให้เราหันไปมองในเวลาสั้น ๆ ได้ เราสามารถจดจําภาพเหล่านั้นได้มากกว่า การมองโฆษ

...Read more

Benefits from the course
 • ผู้เรียนจะเข้าใจหลักการเบื้องต้น ของการทํา Animation
 • เรียนรู้เครื่องมือสําคัญต่าง ๆ ที่จําเป็นในการทํางานเบื้องต้น
 • การทํางานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
About Teacher
 • นพดล-image

  นพดล แสนขันแก้ว

  0

  0

  0

  • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • Animator 2D ออกแบบสื่อการเรียน / นิทานเพลงเด็ก
  • รางวัลชนะเลิศออกแบบ Character Design Website Yenta
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทํา Animation
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิชาการออกแบบ Motion Infographic
  Học พื้นฐานการสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿