Interests

เมื่อ Excel มีปัญหา แล้วคุณคือคนที่ต้องแก้ เคยมั้ย...

เปิดตําราแทบตาย แต่ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้?

จะเสิร์ชหาในเน็ต ก็ไม่รู้จะเริ่มจากคีย์เวิร์ดอะไร

ลองแก้เองแล้ว แต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่

ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเหล่านั้นอีกต่อไป เพราะคอร์สนี้รวบรว

...Read more

Benefits from the course
 • Benefit from the course
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือและ Function ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในการทํางาน
 • แก้ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ Excel ให้หมดไป
 • ได้แนวคิดและวิธีการเตรียมข้อมูล การนําข้อมูลไปใช้ การออกรายงาน ไปจนถึงการนําเสนอ
About Teacher
 • อัฐพนธ์-image

  อัฐพนธ์ เธียรจินดา

  0

  0

  0

  • เคยเป็นวิทยากรอบรม Excel ข้าราชการระดับ C8
  • เคยเป็นวิทยากรอบรมการใช้ Excel ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  • ปัจจุบันใช้ Excel ในการทํางานทั้งในด้านของการคํานวณ, การทํา Flow Chart, การทํา Pivot Table, Pivot Chart, การทํา Project Management ด้วย Excel รวมทั้งการ Link ข้อมูลจาก Database เพื่อออกรายงานบน Excel
  Học รวมสุดยอดเทคนิคการใช้ excel เพื่อคนทํางาน online | Edumall Việt Nam

  1,899 ฿

  Add to wishlist
  Share

  1,899 ฿