มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้เริ่มต้น
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้เริ่มต้น
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษยังแย่ๆ อยู่? คุณอยากพัฒนาทักษะของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหน?

คอร์สเรียนนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณจะช่วยให้คุณได้เริ่มการปรับแก้ทักษะที่ยังแย่ๆ อยู่ได้อย่างรวดเร็ว

การสนทนากับชาวต่างชาติไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาของคุณ แต่ยังเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปสู่การความสําเร็จในหน้าที่การงานในด้านต่างๆ

หลักสูตรที่มีการบรรยายอย่างละเอียดและให้ความรู้อย่างชัดเจนในสถานการณ์ เมื่อมีการสื่อสารเฉพาะคําเพื่อให้คุณนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายๆ.

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษยังแย่ๆ อยู่? คุณอยากพัฒนาทักษะของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหน?

คอร์สเรียนนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณจะช่วยให้คุณได้เริ่มการปรับแก้ทักษะที่ยังแย่ๆ อยู่ได้อย่างรวดเร็ว

การสนทนากับชาวต่างชาติไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาของคุณ แต่ยังเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้คุณค้นหาเส้นทางไปสู่การความสําเร็จในหน้าที่การงานในด้านต่างๆ

หลักสูตรที่มีการบรรยายอย่างละเอียดและให้ความรู้อย่างชัดเจนในสถานการณ์ เมื่อมีการสื่อสารเฉพาะคําเพื่อให้คุณนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายๆ.

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • มั่นใจมากขึ้นเวลาสื่อสารกับชาวต่างชาติ

  • ปรับปรุงคําศัพท์และโครงสร้างที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  • บุคคลที่มีความยากลําบากในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

  • คนที่มีเพื่อนๆ หรือคู่ค้าเป็นชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Ways to make a request politely and asking for help
01:51
บทที่ 2
Vocabulary: Ways to make a request politely and asking for help
02:30
บทที่ 3
Speaking: Ways to make a request politely and asking for help
03:40
บทที่ 4
Listening: Ways to refuse to do something
01:48
บทที่ 5
Vocabulary: Ways to refuse to do something
03:05
บทที่ 6
Speaking: Ways to refuse to do something
03:12
บทที่ 7
Listening: Agreeing to do something
01:38
บทที่ 8
Vocabulary: Agreeing to do something
01:37
บทที่ 9
Speaking: Agreeing to do something
01:40
บทที่ 10
Listening: Agree and disagree with somebody or something
02:32
บทที่ 11
Vocabulary: Agree and disagree with somebody or something
02:55
บทที่ 12
Speaking: Agree and disagree with somebody or something
01:40
บทที่ 13
Listening: How to complain about something
01:21
บทที่ 14
Vocabulary: How to complain about something
02:45
บทที่ 15
Speaking: How to complain about something
02:12
บทที่ 16
Listening: How to express your sympathy
03:20
บทที่ 17
Vocabulary: How to express your sympathy
02:20
บทที่ 18
Speaking: How to express your sympathy
04:24
บทที่ 19
Listening: How to express your surprise and disbelief
01:30
บทที่ 20
Speaking: How to express your surprise and disbelief
02:13
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center