Interests

"ฮวงจุ้ย นี้อาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่)โดยเปรียบให้เข้าใจได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติของไหลที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ำ ซึ่งนักพยากรณ์ฮวงจุ้ยที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่ และ แหล่งที่มาของชี่ให้ออก

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง
About Teacher
 • ณัฐวรรธน์-image

  ณัฐวรรธน์ ชินบัวสุวรรณ

  0

  0

  1

  • จบปริญญาตรีด้านบริหารงานก่อสร้าง
  Học ฮวงจุ้ยพื้นฐาน online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿