Interests

การขาย ถือเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับบางคน เนื่องจากหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำพูดแบบไหนจึงจะสามารถขายสิ่งต่างๆได้ สิ่งของแต่ละชิ้นมีความยากง่ายแตกต่างกัน ทำอย่างไรจึงจะขายได้ อีกทั้งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพนักงานขาย หลายครั้งมักถูกมองว่าเป็นพวกปลิ้นปล้อน ใช้

...Read more

Benefits from the course
 • ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในองค์รวมของทักษะการขายแบบสั้น กระชับ และนําไปใช้ได้จริง
 • ผู้เรียนจะมีทักษะในงานขาย ซึ่งทักษะนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองได้อีกด้วย
 • ผู้เรียนสามารถนําทักษะการขายพื้นฐานนี้ไปต่อยอดในการทําธุรกิจของตัวเองหรือเปลียนแปลงสาขาอาชีพเพื่อความท้าทายในประสบการณ์ใหม่ๆ
About Teacher
 • ขวัญ-image

  ขวัญ เอี่ยมวัฒน์

  4.2

  1

  0

  • สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
  • ปัจจุบันทํางานกับบริษัทของสิงคโปร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายขาย ดูแลตลาดภายในประเทศและขยายตลาดในกัมพูชา และพม่า
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด
  Học ขายเก่ง ขายได้ ทําได้แค่เปลี่ยนมุมมอง online | Edumall Việt Nam

  2,699 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,699 ฿