Interests

กีต้าร์ ใครๆ ก็เล่นได้แต่จะเริ่มยังไงล่ะ? ที่นี่มีคําตอบ เราจะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนคุณสามารถเล่นเป็นเพลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ทุกคําถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับกีต้าร์ ทั้งการจับคอร์ด, การเลือกซื้อ, องค์ประกอบและเทคนิค

...Read more

Benefits from the course
 • รู้จักองค์ประกอบและวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
 • สามารถจดจําคอร์ดต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นกีตาร์ได้
 • รู้จักวิธีการเปลี่ยนคอร์ดในการเล่นกีตาร์
 • รู้จักและสามารถเล่นกีตาร์ให้เข้ากับจังหวะเพลง
 • สามารถนําเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์เล่นกับเพลงทั่วไปได้
About Teacher
 • วรเทพ-image

  วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์

  0

  0

  0

  • เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน จากการฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องทําให้สามารถเข้าแข่งขันกีต้าร์หลายรายการ และชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ปี 1985-87 ตามลําดับ วรเทพได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยได้ศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และอาจารย์เกียรติ เอกศิลป์ และได้จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ก่อนที่จะเข้าทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ. 2534-2542 นอกจากนี้ อาจารย์วรเทพยังได้มีโอกาสศึกษากับ Mr. Eduardo Fernández ขณะที่ Mr. Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543
  • ปัจจุบันอาจารย์วรเทพเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society), อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
  Học คอร์สเรียนกีตาร์พื้นฐาน online | Edumall Việt Nam

  2,199 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,199 ฿