มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
พื้นฐาน PHP สําหรับพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
อยากเข้าใจภาษา PHP เพื่อพัฒนาโปรแกรมบนเว็บได้ด้วยตัวของคุณเอง คอร์สนี้คือคําตอบ
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย สิทธิชัย รักษาสุข
ลักษณะคอร์สเรียน

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบสังคมนิยมและระบบโซเชียล มีเดีย
เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ทั้งการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
การรับจ้างโฆษณาต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการทํางานออนไลน์ เป็นต้น 

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบสังคมนิยมและระบบโซเชียล มีเดีย
เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ทั้งการซื้อขายสินค้าออนไลน์
การรับจ้างโฆษณาต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการทํางานออนไลน์ เป็นต้น

การเขียนโปรแกรมหรือการทําเว็บเพจ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจจึงมีมากขึ้น
มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญสําหรับการเขียนโปรแกรมสร้างเพจ
เพื่อเป็นการตลาดดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม แต่มันจะดีกว่ามั๊ย
ถ้าคุณเองก็สามารถเขียนเองได้ จากภาษา HTML ที่คุณจําเป็นต้องรู้ในเบื่องต้นแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งภาษาที่จะช่วยพัฒนาโปรแกรมของคุณบนเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจคือ ภาษา PHP
คอร์สเรียนนี้จะสอนคุณทุกๆ อย่างตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม PHP
และการเขียนโค้ดเพื่อวางระบบสมการในการพัฒนาโปรแกรมของคุณ อย่างเป็นขั้นตอน
โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
รวมไปถึงมีเอกสารเพื่อให้ผู้เรียนดาวน์โหลดไปเป็นสื่อประกอบการเรียนอีกด้วย
ทั้งยังมีเทคนิคและวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
อย่าลังเลที่จะลอง แล้วคุณจะรู้ว่าศักยภาพของคุณไร้ขีดจํากัดกับคอร์สเรียนนี้

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • สถานที่เงียบๆ และหูฟังที่ใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากคอร์สไปพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมเว็บบอร์ด โปรแกรมระบบสมาชิก เป็นต้น

  • สามารถนําความรู้ที่ได้ไปในการอ่าน-เขียนโค้ดโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจ

  • ผู้เรียนจะเข้าใจถึงภาษา PHP มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคคลที่ต้องการศึกษาด้านโปรแกรมมิ่งหรือเว็บไซต์เบื้องต้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในระดับต่อไป

  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น สําหรับการศึกษาเพื่อเป็นงานอดิเรกและพัฒนาความสามารถของตนเองในการเขียนโปรแกรม

  • บุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับ IT และต้องการพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อการสร้างรายได้

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
03:17
บทที่ 2
วิธีดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
PHP คืออะไร?
01:28
บทที่ 4
Tools ที่ใช้ในการเขียนภาษา PHP
09:25
บทที่ 5
การติดตั้งโปรแกรม
13:09
บทที่ 6
การใช้งาน Tools เบื้องต้น
13:04
บทที่ 7
Hello PHP และ ไวยากรณ์ภาษา PHP เบื้องต้น
08:54
บทที่ 8
วิธีการเขียน Comment จากภาษา PHP
06:08
บทที่ 9
การเขียนภาษา PHP ร่วมกับ HTML เพื่อแสดงผล
10:15
บทที่ 10
ตัวแปร คืออะไร? สำคัญอย่างไร?
03:09
บทที่ 11
การประกาศตัวแปร และการกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร
12:20
บทที่ 12
การแสดงผลค่าของตัวแปร
07:50
บทที่ 13
ตัวแปรแบบ Array
17:23
บทที่ 14
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
01:56
บทที่ 15
ตัวดำเนินงานทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
05:11
บทที่ 16
สัญลักษณ์การเปรียบเทียบค่า
04:02
บทที่ 17
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
05:11
บทที่ 18
ตัวดำเนินการทางการกำหนดค่า
05:31
บทที่ 19
ตัวดำเนินการเพิ่มและลดค่าครั้งละหนึ่ง
06:18
บทที่ 20
โปรแกรมเพื่อการตัดสินใจ คืออะไร
03:10
บทที่ 21
ทฤษฎี if...else
05:16
บทที่ 22
วิธีการเขียนโปรแกรม if...else
11:05
บทที่ 23
โปรแกรม Switch
08:08
บทที่ 24
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อการตัดสินใจไปใช้งาน
06:26
บทที่ 25
โปรแกรมเพื่อกระทำซ้ำ คืออะไร
05:05
บทที่ 26
ประเภทของโปรแกรมเพื่อกระทำซ้ำ (LOOP) While และ Do..While
11:06
บทที่ 27
ประเภทของโปรแกรมเพื่อกระทำซ้ำ (LOOP) For และ For..Each
16:17
บทที่ 28
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อกระทำซ้ำไปใช้งาน
05:10
บทที่ 29
Function คือะไร
04:08
บทที่ 30
Function ที่ PHP มีมาให้ (Built-In Function)
14:41
บทที่ 31
วิธีการใช้งาน Built-In Function
10:04
บทที่ 32
การสร้าง Function ไว้ใช้งานเอง (User Function)
09:33
บทที่ 33
วิธีการใช้งาน User Function
12:24
บทที่ 34
Session and Cookies คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
02:52
บทที่ 35
การสร้าง Session
07:10
บทที่ 36
การใช้งาน Session
11:42
บทที่ 37
การสร้าง Cookies
04:57
บทที่ 38
การใช้งาน Cookies
08:06
บทที่ 39
วิธีการสร้างฐานข้อมูลไว้ใช้งานเบื้องต้น
10:04
บทที่ 40
ภาษา SQL เบื้องต้น เพื่อใช้งานด้านฐานข้อมูล
14:23
บทที่ 41
วิธีการเขียน SQL เบื้องต้นใน PHP
10:25
บทที่ 42
การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล
05:39
บทที่ 43
การ Connection เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
06:07
บทที่ 44
การเขียนโปรแกรมเพื่อการเรียกดูข้อมูล
08:09
บทที่ 45
การเขียนโปรแกรมเพื่อการเพิ่มข้อมูลใหม่
05:48
บทที่ 46
การเขียนโปรแกรมเพื่ออัพเดทข้อมูล
04:04
บทที่ 47
การเขียนโปรแกรมเพื่อการลบข้อมูล
03:47
บทที่ 48
การใช้งานภาษาไทยกับฐานข้อมูล
04:03
บทที่ 49
วิธีการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรม (Part 1)
05:53
บทที่ 50
วิธีการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรม (Part 2)
05:05
บทที่ 51
ภาพรวมของการสร้างฟอร์มและการรับค่าจากฟอร์ม
06:16
บทที่ 52
การสร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมกรอกข้อมูล
08:56
บทที่ 53
การรับค่าจากฟอร์ม
03:21
บทที่ 54
การรับค่าจากฟอร์ม เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
15:08
บทที่ 55
แนวคิด Workshop การสร้างโปรแกรม Counter
03:34
บทที่ 56
การเขียนโปรแกรม Counter
08:17
บทที่ 57
การสร้างโปรแกรม Counter เพื่อไม่ให้นับซ้ำโดย Cookies
05:08
บทที่ 58
แนวคิด และการสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล
07:27
บทที่ 59
สร้าง Form และเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูล
10:22
บทที่ 60
การนำข้อมูลใน Guestbook มาแสดงผล
09:46
บทที่ 61
สร้างโปรแกรมลบข้อมูลโดยผู้ดูแล
13:46
ประวัติผู้เขียน
ประสบการณ์ด้านงาน Web Development มากกว่า 15 ปี
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปีในสาขาเว็บเทคโนโลยี
เคยมีผลงานด้านการเขียนหนังสือที่วางขายในท้องตลาด
เจ้าของเว็บไซต์ dwthai.com
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center