Interests

การตีความภาษากายของคู่สนทนาเป็นการวิเคราะห์ว่าระหว่างที่มีการพูดคุยสื่อสารกัน คู่สนทนาเรารู้สึกยังไง มีความนึกคิดยังไง ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แล้วเราสามารถสังเกตคู่สนทนาเราได้จากสีหน้า ท่าทาง แววตา หรือรวมถึงการสัมผ

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจหลักการพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ภาษากายทั้งของตัวเอง และผู้อื่น
 • สามารถตีความเจตนาของคู่สนทนาผ่านสีหน้า ท่าทาง แววตา หรือรวมถึงการสัมผัสต่างๆ
 • สามารถใช้ภาษากายในการสื่อสารกับคู่สนทนาได้
About Teacher
 • เจก-image

  เจก รัตนตั้งตระกูล

  4.4

  4

  8

  • ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร สถานีวิทยุชื่ออย่าง "โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3"
  • อดีตผู้ดําเนินรายการข่าว "เรื่องเล่าเช้านี้", "เรื่องเด่นเย็นนี้ ส-อา" ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
  • วิทยากรคอร์สสัมมนา "Speech Master พูดชัดมัดใจคน"
  • พิธีกรงานแถลงข่าว และสัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ มานานกว่า 10 ปี
  • อดีตผู้ดําเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 ในรายการ "เช้านี้ที่หมอชิต"
  • เจ้าของคอร์สเรียนออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จอย่าล้นหลามและมีผู้เรียนมากกว่า 10,000 คน
  Học ถอดรหัสภาษากายใน 5 นาที online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿