Interests

เคยไหม อยากอ่านหนังสือให้จบภายในครั้งเดียวก็สามารถจับประเด็นและสรุปใจความที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อได้โดยที่ไม่ต้องวนกลับมาอ่านซ้ำ หลายคนสนุกกับการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทความ หนังสือทั่วไป หนังสือพัฒนาศักยภาพ หรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับบทเรียน แต่อย่

Read more
Benefits from the course
 • เข้าใจหลักการของการสรุปหนังสือในแต่ละรูปแบบ
 • เรียนรู้วิธีการจับประเด็นโดยไม่ต้องอ่านซ้ําและประหยัดเวลา
 • สามารถทําความเข้าใจในสิ่งที่อ่านว่าผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไร ใจความสําคัญคืออะไร
About Teacher
 • วิฑูรย์-image

  วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์

  0

  1

  0

  • นักเขียน เขียนหนังสือจํานวนทั้งหมด 4 เล่ม ประกอบไปด้วย โตโยต้า คิดระดับโลกคุณก็ทําได้ , เล็กน้อยxสม่ําเสมอ=มหาศาล , เปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษหนึ่งใบ , วิธีแก้ปัญหายากเป็นง่ายที่คนเก่งระดับโลกใช้
  • เป็น podcaster อยู่กับ leanovative thinking ที่มีผู้ติดตามมากถึง 5,400 คน และยอดดาวน์โหลด 400,000 คน
  • Founder FB สรุปให้ : ที่สร้างสังคมสรุปหนังสือกว่า 100 เล่ม จากนักเรียนในหลักสูตรนี้
  • นักเขียน Best Seller จากหนังสือ เปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษหนึ่งใบที่คนญี่ปุ่นใช้ และ วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง(บริษัทระดับโลก)
  Học เคล็ดลับสรุปหนังสืออย่างไรให้ใช้ได้จริง ฉบับเซนเซแป๊ะ online | Edumall Việt Nam

  3,990 ฿

  Add to wishlist
  Share

  3,990 ฿