Interests

   "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" แต่ถ้าแต่งไม่เก่ง จะทําอย่างไรดี?

   คงต้องยอมรับว่า ความสวยเป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่ทําให้สาว ๆ อย่างเราสามารถเพิ่มความมั่นใจ และปรับบุคลิกภาพให้ดูดียิ่งขึ้น กลายเป็นสาวสวยได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ถ้าหากคุณเป็นคนแต่งไ

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถฝึกแต่งหน้าด้วยตัวเองได้
 • รู้จักการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับตนเอง
About Teacher
 • พัชรพิมล-image

  พัชรพิมล ศิลปาชัย

  0

  0

  0

  • # ผู้อํานวยการสถาบัน BANGKOK MAKEUP ACADEMY
  • # อาจารย์ K-BEAUTY ประจําประเทศไทย
  • # รางวัลผู้บริหารสถาบันดีเด่นของเอเซีย 2017
  • # รางวัลผู้บริหารสถาบันดีเด่นของเอเซีย 2018
  • # ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดการแข่งขันแต่งหน้า ประเทศเวียดนาม ประจําปี 2017
  • # ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดการแข่งขันแต่งหน้า ประเทศเวียดนาม ประจาํปี 2018
  Học ปรับลุกส์ให้สวยเฉียบ ง่าย ๆ ด้วยการแต่งหน้า online | Edumall Việt Nam

  2,599 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,599 ฿