Interests

ทุกวันนี้ภษาจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็มีคนจีน เพราะเป็นชนชาติที่มีมากที่สุดในโลก การมีพื้นฐานภาษจีนจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและเปิดโอกาสหลาย ๆ ด้านให้กับคุณ ทั้งการศึกษา การงาน และการท่องเที่ยว อย่ารอช้าที่จะรับโอกาสดี ๆ แต่การจะรั

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถ อ่าน-เขียน พินอินได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนคนจีน
 • สามารถ ฟัง-พูด คําศัพท์ และ ประโยคภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นได้
 • สามารถสนทนาโต้ตอบประโยคต่างๆ ในชีวิตประจําวัน และทําความรู้จักกับเพื่อนคนจีนได้
 • สามรถต่อยอดและพัฒนาภาษาจีนไปยังระดับที่สูงขึ้นไปได้
About Teacher
 • ศญาดา-image

  ศญาดา เลอวลัญช์

  0

  0

  0

  • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน
  • ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยครูกว่างสี ประเทศจีน
  • ปริญาเอก สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Học ภาษาจีน พินอินติดปีก online | Edumall Việt Nam

  2,499 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,499 ฿