Interests

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าชูโรสเป็นขนมสุดฮิตที่ ใครๆก็อยากทำขนมอร่อยๆชนิดนี้เป็น นอกจากจะเป็นทักษะติดตัว เพิ่มเสน่ห์ แล้วยังสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย ที่สำคัญ ต้องลงทุนเยอะเหลือเกินกว่าจะเริ่มได้ แล้วถ้าลงทุนไปแล้วเกิดทำไม่สำเร็จล่ะ ที่ลงทุนไปก็คงสูญเปล่า หร

...Read more

Benefits from the course
 • เรียนรู้วิธีการทําขนมอย่างถูกต้อง
 • สามารถเรียนรู้วิธีการทําขนมเพื่อนําไปประกอบอาชีพได้
About Teacher
 • ปฐมาภรณ์-image

  ปฐมาภรณ์ ตันจันทร์พงศ์

  0

  0

  0

  • ปริญญาตรีสาขา Business Administration จาก University of Ottawa ประเทศแคนาดา Certificate of Basic & Intermediate Pastry จาก Le Cordon Bleu
  • Certificate of Basic & Intermediate Pastry จาก Le Cordon Bleu
  • Instructor Chef & Owner ของ Dailycious Bakery 10 ปี
  • เป็นผู้ผลิตให้ท๊อปส์ และริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 12 สาขา, สายการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ส, โรงแรมห้าดาว, ร้านกาแฟและร้านขนมชั้นนํา
  • ครูผู้สอนที่มีนักเรียนหลายพันคนจากจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ
  Học choux pastry ขนมอบชูโรส online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿