Interests

   ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้เป็นยุคของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ปัจจุบันประชากรคนไทยนิยมใช้ โซเชียลมีเดีย มากกว่า 51 ล้าน คน และ จากการสำรวจพบว่า คนกรุงเทพฯ นิยมใช้เฟสบุ๊คมากที่สุดในโลก มากถึง 22,000,000 คน (Brandbuffet, 2018) ด้วยเหตุผลนี้เองปัจจุบันถ

...Read more

Benefits from the course
 • เพิ่มทักษะของผู้เรียนในการเขียนอย่างไรให้ได้ใจคนอ่านเพื่อเพิ่มยอดแชร์ และยอดขาย
About Teacher
 • สุกรี-image

  สุกรี ปริญญาปริวัฒน์

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัย Glion Institute of Higher Education Switzerland
  • สอนการตลาดออนไลน์ให้กับนักธุรกิจอิสระ ของนักธุรกิจจอยแอนด์คอยน์
  Học เขียน copywriting อย่างไรให้ยอดขายถล่มทลาย online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿