มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
การประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ : ธนาคารในภาษาอังกฤษ
การประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ : ธนาคารในภาษาอังกฤษ
3.9 (85 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

ถ้ามีโอกาสได้ไปทํางานหรือไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งแรกที่คุณจะเตรียมพร้อมคืออะไร? เชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแน่นอน ดังนั้น เราจึงสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นคอร์สเรียนที่มีประโยชน์นั้นคือ "เรื่องธนาคาร" ในคอลเลกชันของภาษาอังกฤษและรูปแบบการส่งภาพที่มีสีสัน สถานการณ์เราจะช่วยให้คุณบรรลุผลที่ต้องการในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง !

ถ้ามีโอกาสได้ไปทํางานหรือไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งแรกที่คุณจะเตรียมพร้อมคืออะไร? เชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแน่นอน ดังนั้น เราจึงสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นคอร์สเรียนที่มีประโยชน์นั้นคือ "เรื่องธนาคาร" ในคอลเลกชันของภาษาอังกฤษและรูปแบบการส่งภาพที่มีสีสัน สถานการณ์เราจะช่วยให้คุณบรรลุผลที่ต้องการในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง !

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • มีความมั่นใจเมื่อไปประเทศอื่นๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทุกปัญหาของเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ

  • ทํางานกับลูกค้าชาวต่างชาติกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน/นักศึกษาหรือคนในวัยทํางานที่กําลังทํางานกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ (บริษัทชาวต่างชาติหรือเพื่อนๆ ร่วมงานเป็นฝรั่ง)

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Setting up a bank account
02:05
บทที่ 2
Vocabulary: Setting up a bank account
04:09
บทที่ 3
Speaking: Setting up a bank account
03:18
บทที่ 4
Listening: Withdrawing money
02:11
บทที่ 5
Vocabulary: Withdrawing money
03:45
บทที่ 6
Speaking: Withdrawing money
02:47
บทที่ 7
Listening: Depositing money
01:57
บทที่ 8
Vocabulary: Depositing money
03:47
บทที่ 9
Speaking: Depositing money
02:50
บทที่ 10
Listening: Transfering money
01:59
บทที่ 11
Vocabulary: Transfering money
03:30
บทที่ 12
Speaking: Transfering money
02:49
บทที่ 13
Listening: Reporting wrong charge
02:02
บทที่ 14
Vocabulary: Reporting wrong charge
04:08
บทที่ 15
Speaking: Reporting wrong charge
02:55
บทที่ 16
listening: Using ATM
01:21
บทที่ 17
Vocabulary: Using ATM
03:53
บทที่ 18
Speaking: Using ATM
02:22
บทที่ 19
Listening: Exchanging money
01:55
บทที่ 20
Vicabulary: Exchanging money
04:13
บทที่ 21
Speaking: Exchanging money
02:50
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.9
ติดต่อ Support Center