มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเที่ยว
การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเที่ยว
3.4 (74 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

ถ้าเกิดมีวันหนึ่งเพื่อนชาวต่างชาติของคุณอยากให้คุณพาไปเที่ยวที่บ้านเกิดของคุณ คุณดีใจและรอวันนั้นมาถึงเร็วๆ ในหัวคุณกําลังนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาหารอร่อยๆ ครอบครัวที่แสนอบอุ่น เพื่อที่จะแนะนําและพาเขามาเที่ยว แต่คุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตัวคุณเองเลย คุณจะทํายังไง???

 

ถ้าเกิดมีวันหนึ่งเพื่อนชาวต่างชาติของคุณอยากให้คุณพาไปเที่ยวที่บ้านเกิดของคุณ คุณดีใจและรอวันนั้นมาถึงเร็วๆ ในหัวคุณกําลังนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาหารอร่อยๆ ครอบครัวที่แสนอบอุ่น เพื่อที่จะแนะนําและพาเขามาเที่ยว แต่คุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตัวคุณเองเลย คุณจะทํายังไง??? อย่ากังวลไปเลย คอร์สเรียนนี้จะทําหน้าที่ช่วยคุณขจัดอุปสรรคทางภาษาระหว่าง 2 คนเพื่อดึงความมั่นใจให้คุณในการต้อนรับเพื่อนต่างชาติได้อย่างเต็มที่ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และไวยากรณ์โดยเฉพาะวิธีการใช้คําศัพท์ในแต่ละกรณี (ไปรับที่สนามบิน แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว แนะนําอาหารอร่อยๆ) ไม่จําเป็นที่จะจดจํารูปประโยคที่ซับซ้อนยากที่จะจํา ไม่จําเป็นต้องจํา วลี ภาษาอังกฤษมากกว่า 100 วลี ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงต่อวันฝึกผลในสามเดือนคุณจะมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย วิธีการเรียนพูดคุยโดยตรงกับอาจารย์เจ้าของภาษา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รับความประทับใจและเป็นการนับถือในสายตาของเพื่อนชาวต่างชาติ

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • เข้าใจ 80 ตัวอย่างโครงสร้างที่เรียบง่ายของภาษาอังกฤษ

  • ไม่จําเป็นต้องจําคําศัพท์เยอะแยะมากมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้น

  • แนะนําเสมอ วลี อุทาน สรรเสริญ ให้คุณจดจํา และใช้งานได้ทันที

  • ได้พูดโดยตรงกับครูเจ้าของภาษา เรียนการออกเสียงอย่างถูกต้องและฝึกน้ําเสียงในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ในภาษาอังกฤษ

  • การปรับปรุงความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยตรง

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Airport Pickup
01:36
บทที่ 2
Vocabulary: Airport Pickup
02:11
บทที่ 3
Speaking: Airport Pickup
02:37
บทที่ 4
Pronunciation: Airport Pickup
03:42
บทที่ 5
Listening: Introducting famous places in the city
02:10
บทที่ 6
Vocabulary: Introducing famous places in the city
02:39
บทที่ 7
Speaking: Introducing famous places in the city
02:57
บทที่ 8
Pronunciation: Introducing famous places in the city
01:41
บทที่ 9
Listening: Introducing special food and drinks
01:39
บทที่ 10
Vocabulary: Introducing special food and drinks
02:29
บทที่ 11
Speaking: Introducing special food and drinks
02:53
บทที่ 12
Pronunciation: Introducing special food and drinks
02:53
บทที่ 13
Listening: Inviting a friend to come over to your home
01:44
บทที่ 14
Vocabulary: Inviting a friend to come over to your home
03:37
บทที่ 15
Speaking: Inviting a friend to come over to your home
02:23
บทที่ 16
Pronunciation: Inviting a friend to come over to your home
03:21
บทที่ 17
Listening: The plan for today
01:29
บทที่ 18
Vocabulary: The plan for today
03:05
บทที่ 19
Speaking: The plan for today
02:25
บทที่ 20
Pronunciation: The plan for today
01:41
บทที่ 21
Listening: Let's go to the movies
01:18
บทที่ 22
Vocabulary: Let's go to the movies
02:20
บทที่ 23
Speaking: Let's go to the movies
02:20
บทที่ 24
Pronunciation: Let's go to the movies
06:21
บทที่ 25
Listening: Going to the souvenir shop
02:21
บทที่ 26
Vocabulary: Going to the souvenir shop
03:49
บทที่ 27
Speaking: Going to the souvenir shop
02:34
บทที่ 28
Pronunciation: Going to the souvenir shop
02:33
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.4
ติดต่อ Support Center