มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
การประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ: ปัญหาสุขภาพในภาษาอังกฤษ
การประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ: ปัญหาสุขภาพในภาษาอังกฤษ
3.6 (78 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณกําลังเตรียมที่จะกลายเป็นนักเรียนระดับนานาชาติครั้งแรก หรือคุณเตรียมความพร้อมที่จะไปทํางานในต่างประเทศๆ สิ่งแรกที่คุณจะทําคืออะไร?

เรามั่นใจได้เลยว่าคุณควรเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องภาษาไว้อย่างแน่นอน เพื่อใช้ในการสื่อสารประจําวัน แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือ เรื่องเวลาคุณไปที่ต่างแดนคุณจะทําอย่างไร? แน่นอนว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า ร้านขายยาเขาจะไม่มีการวางขายยาตามร้านต่างๆ อย่างเช่นเมืองไทยหรือประเทศในเอเชีย เป็นต้น เวลาซื้อยาต้องมีการแนะนําจากคุณหมอเท่านั้นถึงจะนําไปซื้อได้ และถ้าภาษาอังกฤษเราไม่มีเพียงพอเพื่อไปพูดคุยล่ะ?

เพราะฉะนั้น เราได้รวบรวมทั้งหมดอยู่ในคอร์สเรียนนี้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อคุณไม่สบายในต่างแดน

หากคุณกําลังเตรียมที่จะกลายเป็นนักเรียนระดับนานาชาติครั้งแรก หรือคุณเตรียมความพร้อมที่จะไปทํางานในต่างประเทศๆ สิ่งแรกที่คุณจะทําคืออะไร?

เรามั่นใจได้เลยว่าคุณควรเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องภาษาไว้อย่างแน่นอน เพื่อใช้ในการสื่อสารประจําวัน แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือ เรื่องเวลาคุณไปที่ต่างแดนคุณจะทําอย่างไร? แน่นอนว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า ร้านขายยาเขาจะไม่มีการวางขายยาตามร้านต่างๆ อย่างเช่นเมืองไทยหรือประเทศในเอเชีย เป็นต้น เวลาซื้อยาต้องมีการแนะนําจากคุณหมอเท่านั้นถึงจะนําไปซื้อได้ และถ้าภาษาอังกฤษเราไม่มีเพียงพอเพื่อไปพูดคุยล่ะ?

เพราะฉะนั้น เราได้รวบรวมทั้งหมดอยู่ในคอร์สเรียนนี้เพื่อให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อคุณไม่สบายในต่างแดน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • มั่นใจในการพูดคุยเมื่อพูดถึงการดูแลรักษาสุขภาพ

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • คนกําลังทํางานที่ทํางานกับบริษัทที่มีเจ้าของเป็นฝรั่งหรือมีเพื่อนๆ ร่วมงานเป็นฝรั่ง

  • คนที่ทํางานเกี่ยวกับการรักษาต่างๆ

  • นักเรียน/นักศึกษา

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Scheduling a doctor's appointment
01:52
บทที่ 2
Vocabulary : Scheduling a doctor's appointment
02:46
บทที่ 3
Speaking: Scheduling a doctor's appointment
02:41
บทที่ 4
Pronunciation: Scheduling a doctor's appointment
02:10
บทที่ 5
Listening: At the doctor's office
01:24
บทที่ 6
Vocabulary: At the doctor's office
02:52
บทที่ 7
Speaking: At the doctor's office
01:41
บทที่ 8
Pronunciation: At the doctor's office
01:59
บทที่ 9
Listening : Having a physical check-up
01:36
บทที่ 10
Vocabulary: Having a physical check-up
02:32
บทที่ 11
Speaking: Having a physical check-up
02:36
บทที่ 12
Listening: Going to the dentist's
01:45
บทที่ 13
Vocabulary: Going to the dentist's
03:12
บทที่ 14
Speaking: Going to the dentist's
02:33
บทที่ 15
Listening: Asking a doctor about the side effects of medication
02:10
บทที่ 16
Vocabulary: Asking a doctor about the side effects of medication
01:38
บทที่ 17
Speaking:Asking a doctor about the side effects of medication
03:57
บทที่ 18
Pronunciation: Asking a doctor about the side effects of medication
04:09
บทที่ 19
Listening: Making an emergency call
01:48
บทที่ 20
Vocabulary: Making an emergency call
04:36
บทที่ 21
Speaking: Making an emergency call
02:43
บทที่ 22
Listening: Visiting a patient
01:55
บทที่ 23
Vocabulary: Visiting a patient
03:15
บทที่ 24
Speaking: Visiting a patient
02:59
บทที่ 25
Pronunciation: Visiting a patient
01:42
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.6
ติดต่อ Support Center