มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ : หลักสูตรปริญญาตรี
การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ : หลักสูตรปริญญาตรี
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

เมื่อมีโอกาสไปทํางานหรือไปเที่ยวต่างประเทศ คุณอยากคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ของคุณที่นั่นหรือเปล่า? แต่จะคุยยังไงเมื่อคําศัพท์มีไม่เพียงพอ? แม้ว่าการที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นเวลาสั้นหรือยาว เราก็ควรเตรียมความพร้อม สําหรับคําคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ "มหาวิทยาลัย" เพื่อให้ทุกคนเข้าใจคําศัพท์ในหัวข้อนี้เราได้สร้างคอร์สเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และจดจําอย่างง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เมื่อมีโอกาสไปทํางานหรือไปเที่ยวต่างประเทศ คุณอยากคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ของคุณที่นั่นหรือเปล่า? แต่จะคุยยังไงเมื่อคําศัพท์มีไม่เพียงพอ? แม้ว่าการที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นเวลาสั้นหรือยาว เราก็ควรเตรียมความพร้อม สําหรับคําคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ "มหาวิทยาลัย" เพื่อให้ทุกคนเข้าใจคําศัพท์ในหัวข้อนี้เราได้สร้างคอร์สเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และจดจําอย่างง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเมื่อคุณไปเรียนที่ต่างประเทศ

  • การพูดภาษาอังกฤษได้คล่องในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในโรงเรียน

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน/นักศึกษาในต่างประเทศ

  • นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หลักสูตร
บทที่ 1
Listening: Choosing a college
02:32
บทที่ 2
Vocabulary: Choosing a college
04:43
บทที่ 3
Speaking: Choosing a college
04:49
บทที่ 4
Listening: First day at college
02:17
บทที่ 5
Vocabulary: First day at college
03:33
บทที่ 6
Speaking: First day at college
05:16
บทที่ 7
Listening: Talking about examination
01:42
บทที่ 8
Vocabulary: Talking about examination
03:55
บทที่ 9
Speaking: Talking about examination
03:08
บทที่ 10
Listening: At the principal office
01:35
บทที่ 11
Vocabulary: At the principal office
03:51
บทที่ 12
Speaking: At the principal office
02:21
บทที่ 13
Listening: Talking with teacher
01:45
บทที่ 14
Vocabulary: Talking with teacher
04:28
บทที่ 15
Speaking: Talking with teacher
07:01
บทที่ 16
Listening: Graduation party
02:04
บทที่ 17
Vocabulary: Graduation party
04:20
บทที่ 18
Speaking: Graduation party
02:52
บทที่ 19
Listening: Talking about career choices
01:31
บทที่ 20
Vocabulary: Talking about career choices
04:49
บทที่ 21
Speaking: Talking about career choices
02:31
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center