มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
การประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ : การทํางาน ในภาษาอังกฤษ
การประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ : การทํางาน ในภาษาอังกฤษ
3.9 (86 อันดับ)
เป็นการสอนโดย TOPICA Native
ลักษณะคอร์สเรียน

แน่นอนว่า 99.99% ของคนที่กําลังทํางานหรือยังไม่ได้ทํางานมักจะเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ

ถ้าหากอยากหางานที่ดีขึ้นหรืออยากขึ้นไปตําแหน่งที่สูกกว่านี้ การเรียนภาษาอังกฤษคือบันใดเพื่อให้คุณสร้างฝันได้เป็นจริงอย่างแน่แท้และรวดเร็วอย่างแน่นอน

แน่นอนว่า 99.99% ของคนที่กําลังทํางานหรือยังไม่ได้ทํางานมักจะเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ

ถ้าหากอยากหางานที่ดีขึ้นหรืออยากขึ้นไปตําแหน่งที่สูกกว่านี้ การเรียนภาษาอังกฤษคือบันใดเพื่อให้คุณสร้างฝันได้เป็นจริงอย่างแน่แท้และรวดเร็วอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนนี้

การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษจะแนะนําคุณเกี่ยวกับ"เวลาทํางานในภาษาอังกฤษ"เป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อคนที่เคยหรือกําลังทํางานอยู่โดยการสอนวิธีการปฏิบัติที่อุดมไปด้วยภาพและเสียง คุณจะสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • คุณจะสามารถ:

  • มั่นใจในการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ

  • หางานที่เหมาะที่ชอบในต่างแดนได้หรือสามารถเลือกทํากับบริษัทที่ดีและเหมาะกับเราได้อย่างง่ายดาย

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน/นักศึกษาหรือคนในวัยทํางานที่กําลังทํางานกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ (บริษัทชาวต่างชาติหรือเพื่อนๆ ร่วมงานเป็นฝรั่ง)

หลักสูตร
บทที่ 1
Listen: Teamwork problem on the job
02:02
บทที่ 2
Vocabulary: Teamwork problem on the job
03:24
บทที่ 3
Speaking: Teamwork problem on the job
03:03
บทที่ 4
Pronunciation: Teamwork problem on the job
02:14
บทที่ 5
Listening: I've decided to leave my job
01:48
บทที่ 6
Vocabulary: I've decided to leave my job
02:57
บทที่ 7
Speaking: I've decided to leave my job
02:18
บทที่ 8
Pronunciation: I've decided to leave my job
02:47
บทที่ 9
Listening: Finding job on job board sites
02:31
บทที่ 10
Vocabulary: Finding job on job board sites
03:42
บทที่ 11
Speaking: Finding job on job board sites
03:33
บทที่ 12
Pronunciation: Finding job on job board sites
01:09
บทที่ 13
Listening: I got a new job
01:31
บทที่ 14
Vocabulary: I got a new job
03:13
บทที่ 15
Speaking: I got a new job
03:31
บทที่ 16
Pronunciation: I got a new job
02:20
บทที่ 17
Listening: Working abroad
01:58
บทที่ 18
Vocabulary: Working abroad
02:57
บทที่ 19
Speaking: Working abroad
03:30
บทที่ 20
Pronunciation: Working abroad
01:00
บทที่ 21
Listening: How to give feedback at workplace
01:58
บทที่ 22
Vocabulary: How to give feedback at workplace
03:15
บทที่ 23
Speaking: How to give feedback at workplace
04:08
บทที่ 24
Pronunciation: How to give feedback at workplace
02:10
บทที่ 25
Listening: Describe your job
01:42
บทที่ 26
Vocabulary: Describe your job
03:34
บทที่ 27
Speaking: Describe your job
02:48
บทที่ 28
Pronunciation: Describe your job
02:18
ประวัติผู้เขียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับวัยทํางาน
เราคัดสรรอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงจาก USA, UK และ AUS เพื่อให้ท่านได้ซึมซับสําเนียงแบบถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
ประเมิน
3.9
ติดต่อ Support Center