Interests

ภาษาอังกฤษมักถูกเรียกว่าเป็น ภาษาสากล ในปัจจุบันเพราะมีการพูด อ่าน เขียนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเทศ และในปัจจุบันภาษาเป็นเรื่องใกล้ตัวลูกน้อยที่คุณพ่อ คุณแม่ควรใส่ใจ เพราะเราใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกัน โดยเฉพาะภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ คุณพ่อ คุณแม่

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
 • ช่วยให้ผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
 • ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
About Teacher
 • กฤษณา-image

  กฤษณา นาโควงค์

  0

  0

  0

  • อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
  • คุณแม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษามานานกว่า 7 ปี
  • จบมาสเตอร์โค้ชด้านจิตวิทยาสื่อประสาท (Certified Mater Coach of Neuro-Linguitic-Programming)
  Học ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในชีวิตประจําวัน online | Edumall Việt Nam

  2,900 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,900 ฿