มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Develop Emotional Intelligence)
รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น พร้อมเทคนิคการควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดีกว่าเดิม รวมถึงเทคนิคการปรับใช้อารมณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่กําลังเผชิญ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ลักษณะคอร์สเรียน

หากคุณไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตนเองอย่างไร ทําอย่างไรถึงรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและวิธีการรับมืออารมณ์ของคนอื่น วิธีควบคุมอารมณ์ว่าทําอย่างไร ที่จะไม่ให้ระเบิดออกมาใส่บุคคลรอบข้างคุณ

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ ควบคุมปัญหาตัวเองได้ยาก ลองมาฟังและฝึกไปพร้อมๆ กับอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาและผลงานการเขียนหนังสือ Best Seller มากมาย
อาทิ กล้าเปลี่ยนแปลง, EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส, จัดสรรทุกข์ แบ่งปันสุข, ชีวิตนี้ ต้องกล้าเปลี่ยน, ใช้ชีวิตคิดอย่างโค้ช เป็นต้น
อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารงานในหน่วยงานต่างๆ ผู้ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้กับคนธรรมดา รวมไปถึงบุคลากรในองค์กร

หากคุณไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตนเองอย่างไร ทําอย่างไรถึงรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและวิธีการรับมืออารมณ์ของคนอื่น วิธีควบคุมอารมณ์ว่าทําอย่างไร ที่จะไม่ให้ระเบิดออกมาใส่บุคคลรอบข้างคุณ

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ ควบคุมปัญหาตัวเองได้ยาก ลองมาฟังและฝึกไปพร้อมๆ กับอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาและผลงานการเขียนหนังสือ Best Seller มากมาย
อาทิ กล้าเปลี่ยนแปลง, EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส, จัดสรรทุกข์ แบ่งปันสุข, ชีวิตนี้ ต้องกล้าเปลี่ยน, ใช้ชีวิตคิดอย่างโค้ช เป็นต้น
อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารงานในหน่วยงานต่างๆ ผู้ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้กับคนธรรมดา รวมไปถึงบุคลากรในองค์กร

หากคุณไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตนเองอย่างไร ทําอย่างไรถึงรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและวิธีการรับมืออารมณ์ของคนอื่น วิธีควบคุมอารมณ์ว่าทําอย่างไร ที่จะไม่ให้ระเบิดออกมาใส่บุคคลรอบข้างคุณ
หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ ควบคุมปัญหาตัวเองได้ยาก ลองมาฟังและฝึกไปพร้อมๆ กับอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารงาน ผู้มีผลงานเขียนบทความและหนังสือมากมาย ผู้ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้กับคนธรรมดา รวมไปถึงคนทํางานในองค์กร

ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับ

- ความหมายของ EQ เหตุใดจึงมีความสําคัญไม่แพ้ IQ
- เทคนิคการรับมือ การจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
- วิธีการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถนําไปใช้ได้จริง
- เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ที่เข้าใจง่ายและลดการปะทะอารมณ์กับบุคคลรอบข้าง

เนื้อหาที่ถูกออกแบบให้เเป็นขั้นตอน ตอบสนองด้วยความสะดวกในการเลือกหัวข้อเรียน เนื้อหาสร้างสรรค์ พร้อมกับการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย

พอกันทีกับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมได้
- เข้าใจหลักของการเกิดอารมณ์ รู้เท่าทันและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
- เทคนิคที่สามารถนําไปใช้ได้จริงกับการรับมือด้านอารมณ์ที่ถูกต้อง
- เทคนิคการควบคุมอารมณ์มากมาย ที่จะทําให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเดิม
- เทคนิคการพูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

เมื่อเห็นความคุ้มค่านี้แล้ว อย่ารอช้า มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์กันเถอะ เริ่มเรียนเลยวันนี้!

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • หูฟัง พร้อมสถานที่เงียบๆ เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • สามารถรู้เท่าทัน เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้

  • สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

  • สามารถเลือกใช้เทคนิคการควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • บุคลากรในองค์กร

  • นักเรียน,นักศึกษา

  • บุคคลทั่วไป

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:48
บทที่ 2
EQ (อารมณ์) คืออะไร?
04:44
บทที่ 3
อารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?
04:22
บทที่ 4
ทำไมต้องควบคุมอารมณ์?
08:46
บทที่ 5
อย่า...จินตนาการเอาเอง
08:55
บทที่ 6
อย่า...กักตุนเชื้อเพลิงทางอารมณ์
07:39
บทที่ 7
อย่า...หูเบา
08:13
บทที่ 8
อย่า....แบ่งชั้นของค่าความอดกลั้นทางอารมณ์
11:03
บทที่ 9
ลด....ละ เลี่ยง เลิกอารมณ์มือสอง
13:28
บทที่ 10
หลีก...เลี่ยงการตอกตะปูทางอารมณ์
07:20
บทที่ 11
หลีก...เลี่ยงจุดเดือดทางอารมณ์
08:58
บทที่ 12
เชื่อว่า...อารมณ์เราเอาเขาอยู่
09:14
บทที่ 13
คิดว่า....เขาเป็นคนสติไม่ดี
05:14
บทที่ 14
คิดว่า....เขาเป็นคนสำคัญ
07:19
บทที่ 15
คิดว่า....เป็นเรื่องสมมติ
05:58
บทที่ 16
คิดว่า...ระเบิดอารมณ์ใช้แล้วกู้คืนไม่ได้
10:59
บทที่ 17
เลือก....คบเพื่อนไว้เตือนใจ
09:23
บทที่ 18
ฝึก....แยกประสาทการรับรู้
07:47
บทที่ 19
ฝึก...ซ้อมล้มเหลวทางอารมณ์
07:50
บทที่ 20
ฝึก...ทำตัวเป็นกรรมการกีฬา
08:44
บทที่ 21
ฝึก....ถามตัวเองว่ารักใครกันแน่
08:41
บทที่ 22
แนวทางการประเมินสถานะทางอารมณ์ของตัวเอง
05:10
บทที่ 23
แนวทางการเลือกหัวข้อมาพัฒนาอารมณ์
07:44
บทที่ 24
กลยุทธ์การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้ได้ผล
09:58
บทที่ 25
ถาม-ตอบข้อสงสัยในการนำไปฝึกใช้จริง
11:56
ประวัติผู้เขียน
มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 15 ปี
มีผลงานในการให้คําปรึกษาโครงการต่างๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทําให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs
ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม ทั้งในหมวดทรัพยากรมนุษย์ และหนังสือแนะนําการใช้ชีวิต เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ, คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม่, มารู้จัก Competency กันเถอะ, การบริหารคนสําหรับคนบริหาร, มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ, Competency เพื่อการประเมินผลงาน, กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน, EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส, แผนที่ชีวิต เข็มทิศสู่ความสําเร็จ, มีเงินเดือนเป็นแสนก่อนอายุ 29 ไม่ยาก เป็นต้น
ตั้งกลุ่ม Trainer Club ในเฟซบุ๊กเพื่อรวบรวมและพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ และยังมีกลุ่ม Thai Coach อันเป็นกลุ่มคนที่สนใจงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอีกด้วย
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center