Interests

"ใครว่าทำเครื่องสำอางยาก จริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด"

เพราะวันนี้เราได้นำอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการทำผลิตภัณฑ์ Organic skincare ในแบบฉบับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเข้าใจง่ายในระยะเวลาสั้นๆ และคุณเอง ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากคอร์สเรียนนี

Read more
Benefits from the course
 • ผู้เรียนสามารถทําผลิตภัณฑ์ Organic skincare ง่ายๆ ใช้เองได้
About Teacher
 • มนทรา-image

  มนทรา อมรพิชิต

  5

  1

  0

  • จบการศึกษาปริญญาโททางวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตร Certificate in Organic Formulations จาก Institute of Personal Care Science ประเทศออสเตรเลีย
  • ประสบการณ์ 15 ปี ในงานพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง เวชสําอางในบริษัทมหาชน
  • ผลงานเปิดสอนคอร์สให้กับผู้ประกอบการผลิตเครื่องสําอาง และเป็นที่ปรึกษา
  Học organic skincare ทําได้ ใช้เอง online | Edumall Việt Nam

  3,700 ฿

  Add to wishlist
  Share

  3,700 ฿