พื้นฐานการเขียนภาพ Drawing Still Life (วาดเส้น หุ่นนิ่ง)
แค่วาดภาพเป็นอย่างเดียวไม่พอ มาเรียนรู้การวาดภาพสวยอย่างมืออาชีพกันเถอะ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย อวยชัย จินวรรณ
ลักษณะคอร์สเรียน

ทําไมวาดแล้วไม่สวย? ทําไมคนดูรูปที่เราวาดไม่ออก?
หากคุณมีความสนใจในการวาดภาพ แต่พยายามวาดลูกบอลแล้วทําได้แค่เส้นรอบวง
หรือหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากพัฒนาทักษะการวาดเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
จะเก็บความช้ําใจนั้นไว้ทําไม กําจัดมันซะ แล้วมาเรียนวาดภาพกับเราดีกว่า

 

ทําไมวาดแล้วไม่สวย? ทําไมคนดูรูปที่เราวาดไม่ออก?
หากคุณมีความสนใจในการวาดภาพ แต่พยายามวาดลูกบอลแล้วทําได้แค่เส้นรอบวง
หรือหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากพัฒนาทักษะการวาดเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
จะเก็บความช้ําใจนั้นไว้ทําไม กําจัดมันซะ แล้วมาเรียนวาดภาพกับเราดีกว่า

ด้วยระยะเวลาเพียง 4 ชั่วโมง คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการมององค์ประกอบภาพเพื่อให้ลงแสงและเงาได้อย่างสวยงาม ทั้งการวาดภาพคนและวัตถุ
ด้วยหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อลงมือปฏิบัติจริงและผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอแล้ว คุณจะสามารถวาดภาพได้อย่างเสมือนจริงได้อย่างรวดเร็ว
ได้ทั้งความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบ และสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมในเวลาเดียวกัน

ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพจาก อาจารย์อวยชัย จินวรรณ ผู้มีประสบการณ์สอนด้านศิลปะกว่า 32 ปี และเป็นวิทยากรให้กับสมาคมศิลปะมืออาชีพแห่งประเทศไทยและสํานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น มากว่า 10 ปี

เพียงแค่สะบัดข้อมือ คุณก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามได้ สมัครเลย

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

  • หูฟัง และสถานที่เงียบๆ เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

  • โต๊ะและอุปกรณ์สําหรับวาดภาพ

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ ตั้งแต่เบื้องต้น จนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงจนเก่ง และเขียนภาพได้สวยงามอย่างรวดเร็ว

  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักการวาดเส้นต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น

  • ผู้เรียนสามารถนําการวาดเส้นมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงอื่นได้

  • ผู้เรียนสามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจและอยากเพิ่มทักษะในการวาดภาพ

  • ผู้คนทั่วไปที่อยากมีเทคนิคในการวาดภาพให้สวยงาม

  • ผู้คนทั่วไปที่อยากมีเทคนิคเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
02:47
บทที่ 2
แนะนำอุปกรณ์ในการวาดเส้น
05:12
บทที่ 3
การซ้อมมือก่อนวาดภาพ
05:08
บทที่ 4
การวาดโครงสร้างพื้นฐาน
01:30
บทที่ 5
ร่างรูปพื้นฐาน
08:18
บทที่ 6
วิธีลงน้ำหนักแสงและเงา
02:32
บทที่ 7
ลงน้ำหนักรูปสี่เหลี่ยม
05:03
บทที่ 8
ลงน้ำหนักรูปทรงกระบอก
06:47
บทที่ 9
ลงน้ำหนักรูปทรงกรวย
05:37
บทที่ 10
ลงน้ำหนักรูปทรงกลม
08:17
บทที่ 11
ขั้นตอนการวาดหุ่นรวม
04:09
บทที่ 12
วิธีสร้างระยะของรูปทรง
15:38
บทที่ 13
เรียนรู้พื้นผิวต่างๆ
06:24
บทที่ 14
พื้นผิวแก้วชนิดต่างๆ
19:14
บทที่ 15
พื้นผิวโลหะชนิดต่างๆ
13:50
บทที่ 16
พื้นผิวพลาสติกหลายรูปทรง
10:19
บทที่ 17
พื้นผิวผ้า
12:20
บทที่ 18
พื้นผิวกระดาษ
10:38
บทที่ 19
พื้นผิวหิน
08:42
บทที่ 20
การจัดองค์ประกอบภาพ
15:09
บทที่ 21
โครงสร้างและสัดส่วน ใบหน้าคน
07:47
บทที่ 22
การร่างภาพ ตา ปาก จมูก
13:08
บทที่ 23
การเขียนภาพคนเหมือน ผู้ชาย ด้านตรง
11:32
บทที่ 24
การเขียนภาพคนเหมือน ผู้หญิง ด้านข้าง
10:52
ประวัติผู้เขียน
รับราชการครูสอนศิลปะมา 32 ปี
เป็นวิทยากรอบรมครูสอนศิลปะ ให้กับสมาคมครูศิลปะมืออาชีพแห่งประเทศไทย และสํานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น ให้กับครูสอนศิลปะทั่วประเทศมา 10 กว่าปี
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center