Interests

   สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ซึ่งสําหรับหลายๆคนมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นจึงต้องคัดสรรสิ่งดีที่สุดให้กับมัน ความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงสามารถสร้างเป็นโอกาสทางธุรกิจได้หลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้

...Read more

Benefits from the course
 • เมื่อเรียนจบคอร์สแล้วผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานปั้นปูนซีเมนต์ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถนําไปประยุกต์สร้างสรรค์งานปั้นอื่นๆ
 • สามารถนําไปสร้างผลงานเพื่อหารายได้เสริมได้
About Teacher
 • บุญภินิตย์-image

  บุญภินิตย์ แสงสุวรรณ

  0

  0

  0

  • จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ได้รับทุนผลงานศิลปะจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  • เป็นศิลปินรับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในงานเชียงใหม่จัดวางสังคม
  • งานปั้นภูเขาหินรอบอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ผลงานประติมากรรมนูนสูง แดนสุขาวดี สหฟาร์ม
  • ร้านอาหาร Fairy Door@Rainhill 47
  • ปั้นน้ําตกหินเทียม ตกแต่งสวนให้กับร้านอาหารและที่พักอาศัย
  Học สร้างรายได้เสริมด้วยบ้านสัตว์เลี้ยงจากปูนซีเมนต์ online | Edumall Việt Nam

  4,000 ฿

  Add to wishlist
  Share

  4,000 ฿