Interests

ภาพดีๆ อย่าเก็บไว้คนเดียว เพราะเราสามารถสร้างรายได้จากภาพที่เรามี (แล้วแบบไหนคือภาพที่ดี?) ภาพสต็อก (Stock Photo) หรือธุรกิจขายภาพออนไลน์ อีกหนึ่งวิธีหารายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมไม่น้อย อาจเป็นเพราะความง่าย ที่มีขั้นตอนเพียงแค่ นําภาพถ่า

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพช่างภาพสต็อกได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตภาพถ่ายดิจิทัลตามมาตรฐานของตัวแทนขายภาพออนไลน์
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Lightroom ขั้นพื้นฐานได้แบบง่าย ๆ
About Teacher
 • วิญลี่-image

  วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

  0

  0

  0

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2546 - 2547)
  • หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2554 - 2559)
  • อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2560 - ปัจจุบัน)
  • Freelance: ช่างภาพสต็อกของเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์ www.shutterstock.com, www.iStockphoto.com, www.123rf.com, www.fotolia.com, stock.adobe.com, www.dreamstime.com, www.freepik.com, www.eyeem.com
  • เขียนหนังสือชื่อ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก (จําหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  Học เพิ่มรายได้ง่ายๆ ด้วยการขายภาพถ่ายออนไลน์ online | Edumall Việt Nam

  2,000 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,000 ฿