มาร่วมทดลองใช้เว็บไซด์เวอร์ชั่นใหม่ (PC version) ที่นี่ และสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ ลิงก์

x
บัญชี...เรื่องง่ายกว่าที่คิด
ให้คุณรุ้จักความสําคัญของบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า ขั้นตอนการทําบัญชี เทคนิคการบันทึกบัญชี
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย สุรัตน์ ลีรัตนชัย
ลักษณะคอร์สเรียน

   ถ้าพูดถึงบัญชีเเล้วหลาย ๆ คนคงส่ายหัว ไม่เข้าใจ ไม่เห็นจําเป็นต้องสนใจเลย จ้างให้เค้าทําเอาก็ได้ เเต่คุณรู้หรือไม่ว่า หากคุณเข้าใจเเละรู้ขั้นตอนการทําบัญชีเเล้วล่ะก็ มันจะช่วยให้คุณวิเคราะห์เเละสามารถวางแผนธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

   ถ้าพูดถึงบัญชีเเล้วหลาย ๆ คนคงส่ายหัว ไม่เข้าใจ ไม่เห็นจําเป็นต้องสนใจเลย จ้างให้เค้าทําเอาก็ได้ เเต่คุณรู้หรือไม่ว่า หากคุณเข้าใจเเละรู้ขั้นตอนการทําบัญชีเเล้วล่ะก็ มันจะช่วยให้คุณวิเคราะห์เเละสามารถวางแผนธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
   โดยคอร์ส 'บัญชี...เรื่องง่ายกว่าที่คิด' คอร์สนี้สอนให้ผู้เรียนเข้าใจความสําคัญของงานบัญชี ขั้นตอนเเละกระบวนการในการจัดทําบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีธุรกิจ เทคนิคการบันทึกบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ ขั้นตอนและรายการปิดบัญชี ขั้นตอนการจัดทํางบการเงิน ซึ่งผู้ที่เรียนในสายบริหารธุรกิจจะต้องศึกษา รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการต้องนําไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ กิจการ การได้เข้าใจวิธีการจัดทําบัญชี โดยการฝึกปฏิบัติการจัดทําบัญชีจะช่วยทําให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมีความเข้าใจในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้เรียนสาขาบริหารธุรกิจ จะต้องนําความรู้ด้านบัญชีไปต่อยอดในหลาย ๆ วิชา การเข้าใจหลักพื้นฐานทางการบัญชีจะช่วยทําให้ต่อยอดความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อได้อย่างถูกต้อง
   คอร์สนี้สอนโดย อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ที่ปรึกษาทั้งของภาคเอกชน รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรด้าน Excel สําหรับงานบัญชี รวมไปถึงการพัฒนาโมเดลทางการเงินและบัญชีด้วย Excel
   เเล้วคุณจะรู้ว่า บัญชีเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ ถ้าอยากรู้เเล้วล่ะก็ สมัครเลย!!

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • หูฟัง พร้อมสถานที่ที่เหมาะสําหรับการศึกษาคอร์สเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เพื่อศึกษาความหมายของการบัญชี

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รายการค้าได้

 • เพื่อให้เข้าใจวงจรบัญชีและกระบวนการจัดทําบัญชี

 • เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีเบื้องต้นได้

 • เพื่อให้สามารถแยกประเภทการบันทึกบัญชีได้

 • เพื่อให้สามารถจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ และ งบการเงินเบื้องต้นได้

 • เพื่อให้สามารถจัดทําและเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการปิดบัญชี

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ด้านบัญชีและบริหารธุรกิจได้

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • พนักงานของบริษัทต่าง ๆ ที่ทํางานด้านบัญชี

 • ผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์การทําบัญชีกับ Excel

 • พนักงานที่ทํางานสายบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ

 • นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:00
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการบัญชี
04:50
บทที่ 4
ลักษณะธุรกิจกับการจัดทำบัญชี
05:34
บทที่ 5
บทบาทของสารสนเทศทางการบัญชี
05:21
บทที่ 6
การวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชี
12:07
บทที่ 7
การจำแนกบัญชี
08:46
บทที่ 8
Workshop:การวิเคราะห์รายการค้าและผลกระทบต่อสมการบัญชี
17:17
บทที่ 9
สรุปการวิเคราะห์รายการค้า
01:48
บทที่ 10
เทคนิคการบันทึกบัญชี
08:20
บทที่ 11
ผังบัญชีและเลขที่บัญชี
03:31
บทที่ 12
Workshop : การบันทึกบัญชี
13:06
บทที่ 13
สรุปการบันทึกบัญชี
01:58
บทที่ 14
การแยกประเภทบัญชี
07:02
บทที่ 15
Workshop:การแยกประเภทบัญชี
10:54
บทที่ 16
สรุปการแยกประเภทบัญชี
01:33
บทที่ 17
การจัดทำงบทดลอง
02:51
บทที่ 18
Workshop:การจัดทำงบทดลอง
05:13
บทที่ 19
สรุปการจัดทำงบทดลอง
01:16
บทที่ 20
การจัดทำกระดาษทำการ
04:06
บทที่ 21
Workshop : การทำกระดาษทำการและหากำไร-ขาดทุน
04:14
บทที่ 22
ขั้นตอนและรายการปิดบัญชี
04:14
บทที่ 23
Workshop : การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและการแยกประเภท
03:56
บทที่ 24
การทำยอดคงเหลือยกไป/ยกมา และงบทดลองหลังปิดบัญชี
05:06
บทที่ 25
การเปิดบัญชีสำหรับงวดใหม่
02:46
บทที่ 26
ขั้นตอนการจัดทำงบการเงิน
07:56
บทที่ 27
Workshop:การจัดทำงบการเงิน
04:04
บทที่ 28
สรุปคอร์สเรียน
00:38
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ประวัติการทํางาน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ปรึกษาภาคเอกชน รัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ
ผลงาน : วิทยากรด้าน Excel สําหรับงานบัญชี / การพัฒนาโมเดลทางการเงินและบัญชีด้วย Excel
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center