Interests

  เคยไหมกับการไม่มีสมาธิ รู้สึกยุ่งวุ่นวาย จิตใจไม่นิ่ง ทําอะไรได้เป็นพัก ๆ ก็เลิกทําไปในที่สุด ปวดเมื่อยตามร่างกายจากการไม่ได้ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม หรือได้รับผลกระทบจากความเครียด และการดื่ม ทาน ซึ่งสะสมสารพิษในร่างกายจนเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายใ

...Read more

Benefits from the course
 • มีความรู้ในการปรับพื้นฐานร่างกายในการใช้งาน
 • ได้ความรู้ในการบริหารร่างกาย ลดความตึงของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทํางาน
 • สามารถเรียนรู้และปรับใช้ท่าต่าง ๆ ในการฝึกได้ตลอดวันโดยไม่ต้องอยู่ในคลาสเรียนโยคะ
 • ผู้เรียนมีสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ที่ดีขึ้นด้วยการฝึกตามวิดีโอ
 • สร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน
 • Detox และช่วยขจัดสารพิษในร่างกายได้
 • ช่วยรักษาพังผืดตามข้อต่อ แก้ช่วยรักษาโรคกระดูกพรุน
About Teacher
 • บุญฑริกา-image

  บุญฑริกา สุวรรณวุฒิวัฒน์

  0

  0

  0

  • เจ้าของสตูดิโอ Yogaboonny พระราม 2
  • วิทยากรด้านโยคะ ของกรมพลศึกษา
  • จัดอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันกับโยคะ
  • สอนโยคะให้ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ตามโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่ง
  • สอนโยคะให้กับกลุ่มพนักงานบริษัทต่าง ๆ
  Học โยคะสมาธิและชุดท่าฝึกในชีวิตประจําวัน online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿