Interests

คุณอาจไม่คุ้นชินกับการเจรจาต่อลองทางการค้า ไม่รู้จะเริ่มประโยคสนทนาหรือกลยุทธ์ใดเพื่อเจรจากับคู่ค้าดีล่ะ

คอร์สนี้เหมาะกับคนที่ต้องการริเริ่มเจรจาทำการค้ากับต่างประเทศแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นการเจรจาต่อรองอย่างไรดี มีการแนะนำการวางตัว เทคนิค ชั้นเชิงแล

...Read more

Benefits from the course
 • สร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองการค้า
 • สามารถใช้กลยุทธเพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้าอย่างเหมาะสม
About Teacher
 • ณัชชารีย์-image

  ณัชชารีย์ ชัยศิริจิรสิน

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา:
  • บธ. บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บช.บ. การบัญชี
  • วท.ม. การบริหารกิจการทางทะเล
  • ประสบการณ์เจรจาต่อรองทางการค้า 10 ปี
  • มีความชํานาญด้านเอกสารประกอบพิธีการเช่น Form-E, Commercial Invoice, Packing list, B/L, เป็นต้น
  Học ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางการค้า online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿