Interests

เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรก็ไม่เข้าใจ อาจารย์สอนกี่ครั้งก็ยังสับสน เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคน คงเคยพบเจอกับความรู้สึกเหล่านี้สินะ ทำให้เรารู้สึกไม่สนุกกับการเรียน ทำข้อสอบก็ทำไม่ได้ จู่ๆ ก็เริ่มกลัวการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมา แต่วันนี้ เรามีคอร์สเรียนดี ๆ มาแนะน

...Read more

Benefits from the course
 • เพื่อนักเรียนชั้นประถมศีกษาชั้นปีที่ 4 เข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษในระดับของตน
 • เพื่อให้ผู้อื่น ๆ ที่สนใจ สามารถทําความเข้าใจกับเนื้อหาของภาษาอังกฤษได้เช่นกัน
 • เพื่อให้น้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีอื่น ๆ เข้าใจในเนื้อการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
About Teacher
 • Nares-image

  Nares Surasith

  0

  0

  0

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 60 เล่ม ที่วางจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศกว่า 30 ปี เช่น พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14) คัมภีร์ Redesigned TOEIC (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง) หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13) ฯลฯ
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยราชพฤกษ์ริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. และ ประเมินผลงานวิชาการและวิจัยให้กับหลายมหาวิทยาลัย
  • เป็นอาจารย์สอนพิเศษ บรรยายระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลายมหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันเป็นเจ้าของและเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอาจารย์สอนทางออนไลน์หลายแห่ง กว่า 40 คอร์ส
  Học พิชิตอังกฤษ สําหรับ ป.4 online | Edumall Việt Nam

  2,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,500 ฿