Interests

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ทราบว่าจะต้องเรียนที่ไหน หรือไม่ทราบว่าจะเรียนกับสถาบันไหนดี ไม่แน่ใจว่าผู้ที่มาสอน สามารถให้คตวามรู้ได้อย่างถูกต้องและมีความความเชี่ยวชาญมากแค่ไหน อีกทั้งยัง

...Read more

Benefits from the course
 • เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
About Teacher
 • ปีเตอร์-image

  ปีเตอร์ เนลล์

  0

  0

  0

  • I'm an English teacher, lecturer and presenter.
  • I've been living in Thailand for 7+ years.
  • เป็นอาจารย์สอนที่ BP Bilingual Program อาชีวฯสองภาษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
  Học ภาษาอังฤษในชีวิตประจําวัน (ขั้นพื้นฐาน) online | Edumall Việt Nam

  2,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,500 ฿