Interests

หลายคนคงคิดว่าข้อสอบ ข้าราชการไม่น่ามีอะไรยาก ไม่น่าจะต้องเจาะลึกอะไรมาก เพียงอ่านเองก็น่าจะเข้าใจ แต่หารู้ไม่ว่าข้อสอบเข้าข้าราชการครูนั้น มีความยากอยู่ในตัวมัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ที่หลายคนคงเคยเจอความยากขอมัน ไม่ว่าจะหาอ่านเยอะเพียงใด ก็ไม่สามา

...Read more

Benefits from the course
 • มีความเข้าใจในรูปแบบข้อสอบของข้าราชการครู
 • เข้าใจโจทย์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
About Teacher
 • Nares-image

  Nares Surasith

  0

  0

  0

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 30 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษกว่า 60 เล่ม ที่วางจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศกว่า 30 ปี เช่น พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (พิมพ์ครั้งที่ 14) คัมภีร์ Redesigned TOEIC (พิมพ์ 7 ครั้งในปีครึ่ง) หลักสูตรย่อ TOEIC (พิมพ์ครั้งที่ 13) ฯลฯ
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิยาลัยราชพฤกษ์ริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. และ ประเมินผลงานวิชาการและวิจัยให้กับหลายมหาวิทยาลัย
  • เป็นอาจารย์สอนพิเศษ บรรยายระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลายมหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันเป็นเจ้าของและเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอาจารย์สอนทางออนไลน์หลายแห่ง กว่า 40 คอร์ส
  Học ติวอังกฤษเข้ม ๆ สอบข้าราชการครู online | Edumall Việt Nam

  2,500 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,500 ฿