Interests

   Landscape คืออะไร มีวิธีการเตรียมตัวการถ่ายภาพอย่างไร การจัดองค์ประกอบภาพอย่างไร ข้อคิดและและนางทางในการถ่ายภาพเป็นอย่างไร และคอร์สนี้พิเศษสุด ๆ เราได้มีการถ่ายทํานอกสถานที่จริง เผชิญปัญหาและวิธีการรับมือจริง ๆ อธิบายการตกแต่งภาพถ่ายหลังถ่ายรูปเสร

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถทราบหลักการถ่ายภาพ Landscape
 • สามารถหาแนวคิดและข้อคิดในการถ่ายภาพ
 • สามารถหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพ
About Teacher
 • ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ-image

  ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ พยุงเกียรติคุณ

  0

  0

  0

  • มีประสบการณ์ถ่ายภาพมากว่า 6 ปี แนวการถ่ายตั้งแต่ Landscape, Macro, Pre-wedding, Wedding, Fashion, Portrait, Food, Street Art
  • เจ้าของ Fanpage Streetcamara
  • สอนออนไลน์และเป็นเจ้าของคอร์สเรียน Stock photo ลั่นชัตเตอร์อย่างไร ให้ได้เงิน
  Học ท่องเที่ยวให้สนุกไปพร้อมกับการถ่ายภาพ landscape online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿