Interests

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่สามารถเล่นกีต้าร์ได้ และคุณมีแนวเพลงที่ชอบอยู่แล้วแต่ไม่มีโน้ตเพลงที่โดนใจคุณ แถมแกะเพลงไม่เป็น แต่อยากจะแกะทํานองเป็นของตัวเอง คอร์สนี้คือทางเลือกที่ดีสําหรับคุณ

ในคอร์สนี้สอนวิธีการแกะเพลงเริ่มตั้งแต่ทํานองง่ายๆ จนถึงขั้นกลาง

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถฟังและเล่นตามที่ได้ยินเนื้อเพลง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีการใช้โน้ตเพลงอะไรประกอบการร้องเพลงนี้
 • เขียนบันทึกโน้ตเพลงอย่างง่ายได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Key และ Scale
About Teacher
 • วรเทพ-image

  วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ และ บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ

  0

  0

  0

  • วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
  • เริ่มเรียนกีต้าร์คลาสสิกอย่างจริงจังเมื่ออายุ 17 ปี กับอาจารย์วิทยา วอสเบียน
  • ชนะเลิศการแข่งขันกีต้าร์ 3 ปีซ้อนในงาน Siam Kolkarn Guitar Festival ประจําปี 1985 ถึงปี 1987
  • จบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2533 โดยศึกษาการเล่นกีต้าร์กับ อาจารย์บุปผวรรณ ธีระวรรณวิไล และ อาจารย์เกียรติ เอกศิลป์
  • ทํางานกับสถาบันจินตการดนตรีในตําแหน่งหัวหน้าวิชากีต้าร์ในปี พ.ศ.2534-2542
  • ศึกษากับ Mr.Eduardo Fernández ขณะที่ Mr.Fernández ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2543
  • ปัจจุบันเป็นประธานชมรมกีต้าร์ไทย (Thailand Guitar Society)
  • อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์ประจําที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มีงานบันทึกเสียง 2 ชุดคือ กีต้าร์ลายไทย ๑ และ ๒
  • มีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
  • บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
  • ที่ปรึกษา กํากับดนตรีและประพันธ์ดนตรีประกอบในส่วนเพลงคลาสสิกในภาพยนตร์เรื่อง "Season Change...เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย" กํากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร ผลิตโดย บริษัท GTH จํากัด ปี 2006
  • ประพันธ์เพลง "Saffron Number No. 2" สําหรับแซกโซโฟนและอิเล็กทรอนิกส์ แสดงโดย Shyen Lee ในเทศกาล Concert à La fontaine ณ Salle Henri Selmer กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในเทศกาล XIII Stage Internacionale del Sassofono กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในเดือนธันวาคม ปี 2007
  • ดนตรีประกอบภาพยนตร์โฆษณา Dove - Venice และ Tango โดยบริษัท Hub Ho Hin จํากัด กํากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร 2007
  • ร่วมแสดงดนตรีในงานชุด "Ramakien: A Rak Opera" ในเทศกาล Lincoln Center Festival กับวงฟองน้ําและศิลปินอื่นๆ ในปี 2010
  • กํากับดนตรีและประพันธ์ดนตรีประกอบในงานประกาศรางวัล "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 19" ณ ศาลาเฉลิมกรุง กํากับโดย มานพ มีจํารัส ผลิตโดยบริษัท อาร์ตคอร์ จํากัด ในปี 2010
  • ดนตรีประกอบการแสดงในพิธีเปิดและปิดการประชุมครูโลก ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กํากับการแสดงโดย ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ผลิตโดยบริษัท มานด์ แมทเทอร์ จํากัด ปี 2012
  • ดํารงตําแหน่งนักวิจัยควบคุมการผลิตและหัวหน้าทีมกํากับบันทึกและผสมเสียงองค์ความรู้ ในโครงการ อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา ดุริยะแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง กรมศิลปากรและมูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในปี 2012 ถึงปี 2015
  • ในปัจจุบันเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์และออกแบบเสียง Animation "มหายุทธอโยธยา" ผลิตโดยบริษัท อาร์เอส อนิเมชั่น จํากัด กํากับภาพยนตร์โดย ชัยพร พาณิชรุติวงศ์
  Học การแกะเพลงเบื้องต้นสําหรับกีตาร์ online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿