Excel 2010: เริ่มต้นไปจนถึง ระดับกลาง
Excel 2010: เริ่มต้นไปจนถึง ระดับกลาง
4.8 (228 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

คุณรู้สึกปวดหัวกับตัวเลขและการดำเนินการในแต่ละวัน  คุณเผชิญกับความลำบากในการจัดการ office work ใช่หรือไม่ กรุณาหยุดสิ่งที่เคยดำเนินมาในรูปแบบเดิมและมาเริ่มต้นกับ Excel 2010

Excel 2010 เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานในออฟิต รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านบัญชี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือทั้งนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยในการทำให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณรู้สึกปวดหัวกับตัวเลขและการดำเนินการในแต่ละวัน  คุณเผชิญกับความลำบากในการจัดการ office work ใช่หรือไม่ กรุณาหยุดสิ่งที่เคยดำเนินมาในรูปแบบเดิมและมาเริ่มต้นกับ Excel 2010

Excel 2010 เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานในออฟิต รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านบัญชี ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือทั้งนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยในการทำให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้น ฉันเป็นหนึ่งในผู้สร้างบทเรียน Microsoft Excel 2010 ใน Edumall จากผู้ที่เริ่มต้นถึงมีความรู้ระดับปานกลาง ด้วยบทเรียนที่แยกตามคุณลักษณะและระบบปฏิบัติการที่ใช้งานง่าย ฉันจะช่วยให้คุณ เข้าใจในบทเรียน Excel 2010 ในการทำงานขั้นพื้นฐาน และคุณลักษณะชั้นสูงในการทำงาน มีการรักษาความปลอดภัยและการจัดการเอกสารรวมไปถึงการใช้อีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากจบบทเรียน

- เข้าใจวิธีการทำงานเบื้องต้นของ Excel 2010 เพื่อปรับปรุงและการจัดการคุณลักษณะการใช้งานให้ดีขึ้น

- เพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน

- มีระบบป้องกันไฟล์และหลีกเลียงการถูกขโมยข้อมูล

- มีมุมมองของข้อมูลที่ใช้งานง่ายเพื่อวิเคราะห์การทำงานในวิธีที่ง่ายที่สุด

- บูรณาการและให้ความสะดวกสบายในการส่งอีเมล

- จัดการและควบคุมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ขณะนี้ ใช้บทเรียนเพื่อสำรวจสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ Excel2010 และมีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

 • Microsoft Excel 2010

 • แนะนำให้ใช้หูฟังขณะเข้าสู่บทเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เข้าใจสาระสำคัญของการทำงาน Excel ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจกระบวนการทำงานอย่างพื้นฐานของการใช้ Excel 2010 ในการปรับปรุงและสร้างการจัดการคุณสมบัติ

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 • สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการแก้ไขหรือการถูกขโมยข้อมูล

 • สามารถช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่าย

 • สามารถใช้อีเมลได้อย่างครอบคลุมและสะดวกสบาย

 • สามารถจัดการและควบคุมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • พนักงานในบริษัท

 • นักบัญชี

 • ผู้ที่ต้องการจัดการกับข้อมูลและมีความจำเป็นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Excel

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ Excel

หลักสูตร
บทที่ 1
หลักสูตรโดยรวมของ Excel 2010
09:11
บทที่ 2
แป้มพิมพ์ลัดที่นิยมใช้มากสุดใน Excel (ส่วนที่1)
07:35
บทที่ 3
แป้มพิมพ์ลัดที่นิยมใช้มากสุดใน Excel (ส่วนที่ 2)
03:48
บทที่ 4
สร้างและทำงานกับ Workbook
06:07
บทที่ 5
ปรับแต่งส่วน Option
02:50
บทที่ 6
ใส่และแก้ไขข้อมูล
06:18
บทที่ 7
ปริ้นกับตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
10:20
บทที่ 8
ฟอร์แมต workbook
07:43
บทที่ 9
การคำนวญเบื้องต้นใน excel
04:56
บทที่ 10
ฟังก์ชัน Sum
03:38
บทที่ 11
ฟังก์ชัน Left, Right กับ Mid
05:25
บทที่ 12
ฟังก์ชัน Len กับ Rank
04:25
บทที่ 13
ฟังก์ชัน Count กับ Counta
02:40
บทที่ 14
ฟังก์ชัน Min, Max กับ Average
02:05
บทที่ 15
ฟังก์ชัน Vlookup กับ Hlookup
06:42
บทที่ 16
ฟังก์ชัน IF (ส่วนที่1)
02:42
บทที่ 17
ฟังก์ชัน IF (ส่วนที่2)
02:10
บทที่ 18
ฟังก์ชันในการคำนวญ
03:53
บทที่ 19
ฟอร์แมตที่กำหนดไว้เฉพาะ
05:33
บทที่ 20
รายการที่เติมโดยอัตโนมัติ
05:43
บทที่ 21
แนะนำการใช้แผนภูมิใน excel
07:23
บทที่ 22
ฟังก์ชัน datedif
03:26
บทที่ 23
ฟังก์ชัน Sumif.Countif กับ Averageif
04:54
ประวัติผู้เขียน
ปรัชญ์ นันทาสิกร
ประเมิน
4.8