Facebook และ Instagram Ads
สร้าง โฆษณา Facebook และ Instagramให้ประสบความสําเร็จได้ แค่เสริมทักษะและเทคนิคกับมืออาชีพ
4.0 (0 อันดับ)
เป็นการสอนโดย กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์
ลักษณะคอร์สเรียน

   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของการตลาดดิจิทัล เพื่อใช้ในการทํางานหรือทําธุรกิจของท่านผ่านช่องทางออนไลน์ คอร์สนี้คือคําตอบ มาเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างโฆษณา Facebook และ Instagram ซึ่งจะสามารถทําให้ ทักษะด้านการโฆษณาออนไลน์ของท่านเพิ่มขึ้น จนสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างแน่นอน ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับ กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ นักการตลาดที่ชื่นชอบ Social Media Marketing เป็นชีวิตจิตใจ และเป็นผู้คร่ําหวอดในวงการ Digital Marketing โดยในปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Social Media Director บริษัท Winter Egency รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม Social Media ที่ดูแลแบรนด์ต่างๆ มาแล้วมากมาย

 

   หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของการตลาดดิจิทัล เพื่อใช้ในการทํางานหรือทําธุรกิจของท่านผ่านช่องทางออนไลน์ คอร์สนี้คือคําตอบ มาเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างโฆษณา Facebook และ Instagram ซึ่งจะสามารถทําให้ ทักษะด้านการโฆษณาออนไลน์ของท่านเพิ่มขึ้น จนสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างแน่นอน ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับ กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ นักการตลาดที่ชื่นชอบ Social Media Marketing เป็นชีวิตจิตใจ และเป็นผู้คร่ําหวอดในวงการ Digital Marketing โดยในปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Social Media Director บริษัท Winter Egency รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม Social Media ที่ดูแลแบรนด์ต่างๆ มาแล้วมากมาย
ซึ่งในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนผ่านรูปแบบการสอนเน้นการสาธิตให้ผู้เรียนได้ทําตามอย่างละเอียด ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ รวมถึงสุดยอดเทคนิคการทําโฆษณาผ่าน Facebook และ Instagram ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทําได้จริง
คอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ความสําคัญของ Facebook Ads และ Instagram Ads ว่ามีความสําคัญอย่างไรกับธุรกิจออนไลน์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจประเภทโฆษณาที่สําคัญทั้งหมดของ Facebook และ Instagram
นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นการสร้างโฆษณาที่ถูกต้อง เข้าใจ การปรับแต่งค่าต่างๆ ได้ครบถ้วน รวมถึงเรียนรู้การปรับแต่งโฆษณาในรูปแบบต่างๆ และเข้าใจความหมายของค่าต่างๆ ของ Facebook Report ได้อย่างชัดเจน

หลังจากเรียนคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจว่าการทําโฆษณา Facebook และ Instagram เพื่อใช้ในการทําการตลาดออนไลน์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องเรียนรู้เทคนิคและ หลักการที่ถูกต้องกับมืออาชีพ และอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอบวกกับความมุ่งมั่นของผู้เรียน ก็จะสามารถทําให้ผู้เรียนสามารถประสบความสําเร็จในทํา Facebook และ Instagram Ads ได้อย่างแน่นอน อย่ารอช้า รีบสมัครมาเรียนรู้กับเราในคอร์สเรียนนี้ "

 

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
  • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
  • ทุกวันนี้ Facebook และ Instagram ได้จํากัดการเข้าถึงคอนเทนต์ลงเรื่อยๆ ปัจจุบันค่า Facebook Organic Reach เฉลี่ยอยู่ที่ 1-2% ของคนที่ Like เพจคุณเท่านั้น การปรับตัว และศึกษาการลงโฆษณา Facebook และ Instagram จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
  • เจ้าของธุรกิจ

  • นักการตลาด

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:18
บทที่ 2
การเข้าถึงแบบฟรี (Organic Reach) ลดน้อยลงทุกวัน แต่โฆษณากลับฉลาดขึ้นทุกวัน
16:07
บทที่ 3
ประเภทของ Facebook และ Instagram Ads ที่สำคัญและน่าสนใจ
16:21
บทที่ 4
เจาะลึกโฆษณา Facebook และ Instagram Ads
05:49
บทที่ 5
สอนเลือกประเภทของโฆษณาให้ตรงกับเป้าหมายที่ได้กำหนด
06:19
บทที่ 6
เริ่มต้นการ Setup Facebook Ads อย่างถูกวิธี
08:13
บทที่ 7
อธิบายโครงสร้างของ Facebook Ads Campaign / Ads set / Ads
07:33
บทที่ 8
Ads Targeting : การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
11:49
บทที่ 9
Placement : การเลือกช่องทางสำหรับการโฆษณา
09:22
บทที่ 10
Bidding : การจ่ายเงิน (ประมูล)
16:15
บทที่ 11
Ads Format : สร้างชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ
11:43
บทที่ 12
Custom Audience : การสร้าง Custom Audience เฉพาะธุรกิจของคุณ
18:28
บทที่ 13
Lookalike Audience : การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิค Lookalike Audience
09:24
บทที่ 14
Facebook audience Insights
08:54
บทที่ 15
ค่าต่างๆ ที่คุณควรรู้สำหรับการอ่าน Report
16:41
ประวัติผู้เขียน
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Social Media Director บริษัท Winter Egency
รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม Social Media ที่ดูแลแบรนด์มาแล้วมากมาย นอกเหนือไปกว่านั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Appgame.in.th เว็บคอมมิวนิตี้เกมมือถือ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Lucent-Studio.com บริษัทผู้พัฒนา Mobile Game Application และ Mobile Application
อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอีกมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ
ประเมิน
4.0
ติดต่อ Support Center