Interests

จะเรียน Excelทั้งทีสูตรเต็มไปหมดจำไม่ไหวทำยังไงดี? คอร์ส Excel นี้รวบรวมสูตรและการใช้งายต่างๆเพื่อพนักงานออฟฟิศที่แท้จริงเนื่องจากตัวผู้สอนมีประสบการณ์ ทั้งในด้านการสอน และการทํางานจริง ได้พบคนที่มีปัญหาในตําแหน่งต่างๆจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น เลขา การตลาด

...Read more

Benefits from the course
 • 1. ใช้ Excel สําหรับทําสรุปงานต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
 • 2. เข้าใจถึงหลักการจํา ฟังก์ชัน ที่ไม่ต้องไปนั่งจําทุกฟังก์ชัน
 • 3. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ทําโครงสร้างขนาดใหญ่ได้ เช่น สต็อก ยอดขาย
 • 4 มีผู้คนจํานวนมากที่ทํางานออฟฟิศ แต่ยังมีปัญหากับการใช้ Microsoft Excel และมองเป็นเรืองที่ยาก เนื่องจาก หนังสือที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นทําความเข้าใจยาก
 • 5. จากประสบการณ์ที่พบเจอ Excel มีจุดจําและใช้งานบ่อย ๆ ที่เราจะสามารถส่งงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้ในเชิงผลลัพธ์ จึงทําการรวบรวมจุดต่าง ๆ มาเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหา การที่ต้องมาไล่เมนูที่มีอยู่มากมายของ Excel และต้องพะวงว่าจะต้องใช้เมนูเหล่านั้นเมื่อไหร่
About Teacher
 • จักรพงษ์-image

  จักรพงษ์ จันโอ

  0

  0

  0

  • ปัจจุบัน : โปรแกรมเมอร์ & IT บริษัท อาหารเสริม และ การตลาด
  • ได้ทําการสอน Excel ในรูปแบบออฟไลน์ มาแล้วมากกว่า 3 ปี ซึ่งมีลูกค้ามากมายหลากหลายวัยที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียน
  Học excel งานออฟฟิศ ติดจรวด รู้ลัด เทพเร็ว โดย อาจารย์โจ๊ก online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿