Interests

"ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ของเหตุและผล ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง และผู้ทำงานด้านการก่อสร้าง จะได้หลักในการออกแบบบ้านและอาคาร ซึ่งฮวงจุ้ย นี้อาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่)โดยเปรียบให้เข

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง และผู้ทํางานด้านการก่อสร้าง จะได้หลักในการออกแบบบ้านและอาคาร
About Teacher
 • ณัฐวรรธน์-image

  ณัฐวรรธน์ ชินบัวสุวรรณ

  0

  0

  1

  • จบปริญญาตรีด้านบริหารงานก่อสร้าง
  Học ฮวงจุ้ยพื้นฐานเพื่อการออกแบบและปรับใช้กับอาคารตัวเอง online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿