Interests

เรื่อง ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

ฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่อง ไกลตัวเลย ทุกคนสามารถจัดได้ ไม่ใช่เรื่องยาก หากเข้าใจในหลักธรรมชาติ ของพลังงาน

คนจำนวนมาก มองว่า ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก แต่จริง ๆ แล้วหากเข้าใจในดวงดาวของเรา แต่ล

...Read more

Benefits from the course
 • สามารถนําเอาวิชาฮวงจุ้ยพลังงานชั้นสูง แบบ เบื้องต้นไปจัดออฟฟิศ และที่บ้าน
 • ทราบความรู้ เรื่องของหลักพลังงาน และ ฮวงจุ้ย สากล เพื่อนําไปใช้ในการตอบโจทย์ทางด้านการงาน การเงิน ความรัก และ สุขภาพ
About Teacher
 • อรรถพล-image

  อรรถพล น้อยวงศ์

  0

  0

  0

  • ประวัติการศึกษา
  • จบสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 1 ใน 4 หมอดูดังจากนิตยสาร เปรียว
  • ประวัติการทํางาน
  • ออกรายการ ตีสิบ และ ตลาดสดสนามเป้า
  Học ฮวงจุ้ยที่ทํางาน online | Edumall Việt Nam

  2,799 ฿

  Add to wishlist
  Share

  2,799 ฿